Výsledky vyhľadávania

 1. Specification of Camera Parameters for Virtual Keyboard
  Hagara Miroslav ; E030  Púčik Jozef ; E030 Kulla Peter ; E030
  Radioelektronika 2013 : . s.233-237
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Precise Edge Detection in 1-D Images for Contactless Measurement of Object
  Hagara Miroslav ; E030  Kulla Peter ; E030
  Measurement 2013 : . s.311-314
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Comparison of Methods for Edge Detection with Sub-Pixel Accuracy in 1-D Images
  Hagara Miroslav ; E030  Kulla Peter ; E030
  ELOSYS. Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie 2012 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s. 31-35
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Detekcia hrán so zvýšenou presnosťou
  Hagara Miroslav ; E030  Kulla Peter ; E030
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie : . Roč. 17, mimoriadne č (2011), s.60-64
  článok z periodika
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Edge Detection with Sub-pixel Accuracy Based on Approximation of Edge with Erf Function
  Hagara Miroslav ; E030  Kulla Peter ; E030
  Radioengineering . Vol. 20, No. 2 (2011), s.516-524
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. Detekcia hrán v obrazoch
  Hagara Miroslav ; E030  Kulla Peter ; E030
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie : . Roč. 16, mimoriadne č (2010), s.71-75
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Číslicová filtrácia 2D obrazov v kvazireálnom čase v systéme s framegrabberom KAPA LAB a platformou Borland C++ Builder
  Vlk Lukáš  Kulla Peter ; E030
  Posterus [elektronický zdroj] . Roč. 3, č. 5 (2010), s.web-page
  http://www.posterus.sk/?m=201005
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Slow Motion Detection Based on Edge Shift
  Hagara Miroslav ; E030  Kulla Peter ; E030
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie : . Roč. 16, mimoriadne č (2010), s.67-70
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Číslicová filtrácia 2D obrazov v kvazireálnom čase v systéme s framegrabberom KAPA LAB a platformou Borland C++ Biulde
  Vlk Lukáš  Kulla Peter ; E030
  ŠVOČ 2009 : . s.CD-Rom
  elektronika Rádioelektronika 2D obrazy číslicové filtre
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. User Extendable Software Tool for Source Encoding of Video Sequences in Education of DVB System Principles
  Kulla Peter ; E030  Benčík Roman ; E
  Radioelektronika 2009 : . s.289-292
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok