Výsledky vyhľadávania

 1. Poznámky k termínu pásmo energií v polovodičoch
  Červeň Ivan ; E150 
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 16, č. 1 (2010), s.22
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Interactions of polarons in poly(3-dodecythiophene) at low temperature
  Čík Gabriel ; C6290  Dlháň Ľubor ; C2190 Šeršeň František Plecenik Tomáš Červeň Ivan ; E150
  Synthetic Metals . Vol. 159, Iss. 7-8 (2009), s.613-618
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Bartovo odvodenie termodynamickej bilančnej rovnice energie
  Červeň Ivan ; E150 
  Obzory matematiky, fyziky a informatiky . Roč. 38, č. 3 (2009), s.43-48
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Využitie fundamentálnych fyzikálnych konštánt v definíciách jednotiek SI
  Červeň Ivan ; E150 
  Výskumné a edukačné aktivity na katedrách fyziky technických univerzít : . s.29-31
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Inovácia návodov na laboratórne cvičenia na Katedre fyziky FEI STU v Bratislave
  Budinský Ján  Červeň Ivan ; E150 Ballo Peter ; E060
  Výskumné a edukačné aktivity na katedrách fyziky technických univerzít : . s.21-22
  kapitola(článok) z dokumentu
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Termíny čas a doba z pohľadu fyzikálnej a technickej terminológie
  Červeň Ivan ; E150 
  Kultúra slova . Roč. 42, č. 5 (2008), s.288-290
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Dionýz Ilkovič - 100 rokov od narodenia
  Červeň Ivan ; E150  Krempaský Július ; E150
  Obzory matematiky, fyziky a informatiky . Roč. 36, č. 1 (2007), s.53-58
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Historický vývoj a súčasný stav slovenskej fyzikálnej terminológie
  Červeň Ivan ; E150 
  Obzory matematiky, fyziky a informatiky . Roč. 35, č. 2 (2006), s.57-62
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Sto rokov od narodenia Dionýza Ilkoviča
  Červeň Ivan ; E150 
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 12, č. 6 (2006), s.38
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Ordered Arrays of Magnetic Nanoparticles: LB Preparation and Physical Properties
  Röschlová Jana ; E150  Weis Martin ; E150 Cirák Július ; E060 Tomčík Pavol ; E150 Barančok Drahoslav ; E150 Červeň Ivan ; E150
  15th Conference of Slovak and Czech Physicists : . s.71-72
  článok z periodika
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok