Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh triedeného zberu komunálneho odpadu
  Bolešová Monika ; 010280  Škultétyová Ivona ; 010280 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 20.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=107784
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Hodnotenie environmentálnych rizík
  Belicová Michaela ; 010280  Škultétyová Ivona (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99964
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Zníženie - znovuvyužitie - recyklacia odpadov
  Fürek Matúš ; 010280  Škultétyová Ivona (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99994
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Návrh analýzy nakladania s odpadmi z obalov
  Hanzlíková Simona ; V  Škultétyová Ivona (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 985
  packaging production waste environment environment environment životné prostredie produkcia odpad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102118
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Návrh na efektívnejšie nakladanie s odpadom v školskom zariadení
  Suchý Pavol ; V  Škultétyová Ivona (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 7
  vodné stavby a vodné hospodárstvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91482
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Kvalita vnútorného prostredia budov
  Lengyelová Adriana ; V  Škultétyová Ivona (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  thermal comfort tepelná pohoda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100254
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Návrh odpadového hospodárstva pre zadanú lokalitu
  Csibová Simona ; V  Škultétyová Ivona (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  waste management separate collection komunálny odpad odpadové hospodárstvo separovaný zber
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103901
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Životný cyklus produktu a jeho posúdenie
  Drinková Kristína ; V  Škultétyová Ivona (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  product produkt
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103862
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. kniha

  kniha

 10. Zneškodňovanie komunálneho odpadu - zber, separácia a recyklácia
  Ivičičová Eva ; V  Škultétyová Ivona (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering Bratislava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76435
  bakalárska práca
  kniha

  kniha