Výsledky vyhľadávania

 1. Stabilita svahov zasnežovacej nádrže
  Turček Peter  Súľovská Monika ; 010150 Ravinger Roman
  Stavebnictví : . Roč. 14, č. 3 (2020), s. 52-57
  tesnenie dna nádrže stabilita svahov šmyková plocha
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Návrh protipožiarnej nádrže
  Turček Peter  Súľovská Monika ; 010150 Ravinger Roman
  Zakladanie stavieb 2019 : . USB kľúč, s. 31-43
  zárez stabilita svahu stabilizačné opatrenia
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Posúdenie stability ľavostrannej hrádze zdrže Veľké Kozmálovce
  Grambličková Danka ; V150  Turček Peter ; V150 Súľovská Monika ; V150 Ravinger Roman
  Acta hydrologica Slovaca . Roč.15, č. 1 (2014), s. 68-77
  bezpečnosť finite element method metóda konečných prvkov podložie safety subsoil
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Zasnežovacia nádrž v Tatranskej Lomnici
  Turček Peter ; V150  Súľovská Monika ; V150 Ravinger Roman Sýkora Pavel
  Vodní hospodářství . Roč. 62, č.12 (2012), s.409-413
  design of water reservoir návrh nádrže sealing of bottom sliding plane stabilita hrádze stability of dam šmyková plocha tesnenie dna
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Geotechnické riziká a preventívne sanačné opatrenia na úseku diaľnice D3 Svrčinovec - Skalité
  Turček Peter ; V150  Kopecký Miloslav ; V150 Hulla Jozef ; V150 Ravinger Roman Súľovská Monika ; V150
  Geotechnické problémy líniových stavieb [elektronický zdroj] : . s.264-275
  diaľnica geotechnical risks geotechnické riziko motorway redevelopment precautions sanačné opatrenia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Same Results from Laboratory Verifikation of Filtration Soil Stability
  Ravinger Roman  Turček Peter ; V150
  Internal erosion in embankment dams and their foundations : . s.66-73
  filtračná stabilita filtračné deformácie filtračné testy filtration deformation filtration stability filtration tests suffusion sufózia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Určovanie filtračnej stability podložia a EN 1997
  Ravinger Roman  Súľovská Monika ; V150
  Príprava,navrhovanie a realizácia inžinierskych stavieb : . s.nestr.
  filtračná rýchlosť filtračná stabilita filtration stability filtration velocity suffusion sufózia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Meranie priesakov na VD Les Království
  Turček Peter ; V150  Ravinger Roman Súľovská Monika ; V150
  Polní geotechnické metody 2010 : . s.92-97
  dam Nádrže priehrada priesak seepage water reservoir
  článok zo zborníka
  BEC - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 9. Vplyv podzemnej vody na stabilitu svahu
  Turček Peter ; V150  Ravinger Roman Súľovská Monika ; V150
  Zakladanie stavieb 2010 : . s.87-98
  groundwater podzemná voda sliding plane stabilita svahov stability of slope šmyková plocha
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 10. Poznámky k EN STN 73 1001 a 73 0091 o únosnosti základov
  Ravinger Roman 
  Zakladanie stavieb 2010 : . s.51-54
  bearing capacity foundation geotechnical design geotechnický návrh únosnosť základy budovy
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok