Výsledky vyhľadávania

 1. Bratislavský poludník Samuela Mikovíniho - historická pamiatka
  Hájek Milan  Melicher Ján ; V130 Bartaloš Július ; V210
  Historické mapy : . s.48-54
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Analýza priestorových objektov na mapách I. vojenského mapovania
  Pokorný Miroslav  Hájek Milan
  Kartografické listy 2003 : . s.74-84
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Digitálne hranice zastavaného územia obcí na Slovensku
  Hudecová Ľubica ; V210  Hájek Milan Piroha Lukáš
  Geoinformatizácia kartografie : . s.227-236
  boundaries cadastral districts hranice katastrálne územie poloha position
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Priestorová analýza hraníc Bratislavskej, Nitrianskej a Trenčianskej stolice
  Suchánová Daniela  Hájek Milan
  Kartografické listy 2002 : . s.83-92
  článok z periodika
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. Mapy priestorových jednotiek zo sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2001
  Vavrinec Bohdan  Horecký Marián Hájek Milan
  Kartografické listy 2002 : . s.107-113
  článok z periodika
  článok

  článok

 6. Úcta k Samuelovi Mikovínimu v kartografii, banskom meračstve a vodnom hospodárstve
  Hájek Milan 
  10. slovenské geodetické dni : . s.77-86
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 7. Project LIME and its using in the Slovak Republic
  Bartaloš Július ; V210  Fencík Róbert ; V210 Hájek Milan
  LIME - Land Information Management for Executives : . s.38-41
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 8. Päť činiteľov informačnej stratégie topografických fondov
  Hájek Milan 
  Štátne mapové diela na Slovensku . s.29-30
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 9. Bratislava meridian in Mikovini`s maps
  Hájek Milan  Melicher Ján ; V130 Bartaloš Július ; V210
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 10, No. 1 (2002), s.24-30
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Nekonvenčné vyjadrenie sídla v kartografických aplikáciách
  Hudecová Ľubica ; V210  Hájek Milan Mitášová Irena
  9. kartografická konferencia s medzinárodnou účasťou : . s.81-87
  cartography generalizácia generalization kartografia sídla urban unites
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok