Výsledky vyhľadávania

 1. Objekty na cestných komunikáciách
  Salajová Desana ; 010120  Bačová Katarína ; 010120 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 12.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142797
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Návrh trasy cestnej komunikácie v danej lokalite
  Tuška Denis ; 010120  Bačová Katarína ; 010120 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 20.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=116988
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Objekty na cestných komunikáciách
  Fačkovec Jakub ; 010120  Bačová Katarína ; 010120 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 20.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=116981
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Návrh trasy cestnej komunikácie v danej lokalite
  Kupka Matej ; 010120  Bačová Katarína ; 010120 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 20.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117034
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Návrh objektov na cestách
  Svrček Roman ; 010120  Bačová Katarína (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=116394
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Hodnotenie stavu povrchu vozovky na zadanom úseku cesty
  Kučerová Monika ; 010120  Bačová Katarína (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=116843
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. kniha

  kniha

 8. Odvodnenie cesty na danom úseku
  Balucha Erik ; V  Bačová Katarína (škol.) ; V120
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Structural and Transportation Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66927
  bakalárska práca
  kniha

  kniha