Výsledky vyhľadávania

 1. Konverzia národnej kultúrnej pamiatky, budovy Spilky
  Ilkovič Tomáš ; 010250  Ivánková Oľga ; 010250 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144736
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Staticko-dynamická analýza cyklomosta
  Duda Peter ; 010250  Ivánková Oľga ; 010250 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137682
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Staticko-dynamická analýza výškovej budovy hotela
  Pitorák Matej ; 010250  Ivánková Oľga ; 010250 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137694
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Statická a dynamická analýza výškovej budovy
  Póša Andreas ; 010250  Ivánková Oľga ; 010250 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 14.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118160
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Statická a dynamická analýza výškovej budovy
  Turis Matúš ; 010250  Ivánková Oľga ; 010250 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 14.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118168
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Staticko-dynamická analýza inžinierskej stavby
  Gura Lukáš ; 010250  Ivánková Oľga ; 010250 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 14.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124317
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Statická a dynamická analýza výškovej budovy
  Richnavský Branislav ; 010250  Ivánková Oľga (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113690
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Statická a dynamická analýza výškovej budovy
  Méri Dávid ; 010250  Ivánková Oľga (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109679
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Staticko-dynamická analýza výškovej budovy
  Valašík Adrián ; V  Ivánková Oľga (škol.) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 945
  Structures of Buildings wind load dynamic analysis deformácie seizmicita zaťaženie vetrom statická analýza dynamická analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100732
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Staticko-dynamická analýza polyfukčnej budovy
  Baran Martin ; V  Ivánková Oľga (škol.) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 682
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering static and dynamic analysis
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101404
  diplomová práca
  kniha

  kniha