Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza možných zmien odtoku zo zrážok a topenie snehu na čiastkovom povodí Váhu a Moravy vplyvom využívania územia a jeho retenčných vlastností : Záverečná správa pre MŽP SR
  Hlavčová Kamila ; V160  Horváth O. Szolgay Ján ; V160 Kohnová Silvia ; V160 Bulantová Marcela
  Bratislava : Stavebná fakulta STU, 2009
  výskumná správa
  kniha

  kniha

 2. Interreg IIIA. Hydrológia povrchových vôd - súčasný stav, sumarizácia a analýza podkladových materiálov
  Kamenský Jozef  Hašková Lea ; V170 Szolgay Ján ; V160 Kohnová Silvia ; V160 Hlavčová Kamila ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2007 . - 75 s
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 3. Posúdenie malej vodnosti metódou regionálnej typizácie
  Kohnová Silvia ; V160  Szolgay Ján ; V160 Hlavčová Kamila ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2007 . - 45 s
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 4. Hydrológia povrchových vôd - súčasný stav.Sumarizácia a analýza podkladových materiálov : Čiastková správa k projektu Interreg IIIA
  Kamenský Jozef  Hašková Lea ; V170 Szolgay Ján ; V160 Kohnová Silvia ; V160 Hlavčová Kamila ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - 75 s
  výskumná správa
  kniha

  kniha

 5. Ochranné opatrenia pred mineralizovanými vodami / aut. Vladimír Heinige, Kamila Hlavčová, E Fulajtár, Július Šoltész, Vladimír Velebný, J Vytřískal
  Heinige Vladimír ; V160  Hlavčová Kamila ; V160 Fulajtár E. Šoltész Július ; V110 Velebný Vladimír Vytřískal J.
  Bratislava : STU, 1991 . - 76 s.
  výskumná správa
  kniha

  kniha