Výsledky vyhľadávania

 1. Protierózne a protipovodňové opatrenia v pozemkových úpravách
  Kohutová Tatiana ; 010160  Hlavčová Kamila ; 010160 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2021 ; Študijný odbor : poľnohospodárstvo a krajinárstvo ; Študijný program : B-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149766
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Posúdenie vplyvu odlesnenia na odtokové procesy v horských povodiach
  Liová Anna ; 010160  Hlavčová Kamila ; 010160 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137322
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Návrh protieróznych opatrení v lokalite obce Vrbovce
  Mrva Marek ; 010160  Hlavčová Kamila ; 010160 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 20.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117265
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Modelovanie vodnej hodnoty snehu na vybranom horskom povodí
  Kubáň Martin ; 010160  Hlavčová Kamila ; 010160 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 21.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=107948
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Návrh protieróznych a krajinno-inžinierskych opatrení v povodí
  Schreinerová Simona ; 010160  Hlavčová Kamila (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=116463
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Návrh protieróznych a krajinno-inžinierskych opatrení v povodí
  Labat Marija Mihaela ; 010160  Hlavčová Kamila (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104158
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Posúdenie erózie pôdy a návrh protieróznych opatrení na vybranom povodí
  Berec Andrej ; V  Hlavčová Kamila (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 985
  protierózne opatrenia erózia pôdy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103705
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Tvorba scenárov extrémneho odtoku z topenia snehu na vybranom povodí
  Psárska Zdenka ; V  Hlavčová Kamila (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering flood protection calibration simulation simulácia kalibrácia extrémny odtok protipovodňová ochrana
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76468
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Posúdenie vplyvu zmeny klímy na odtokové procesy v povodí
  Spálová Lucia ; V  Hlavčová Kamila (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67884
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Návrh protieróznych opatrení na vybranom povodí
  Klenovičová Edita ; V  Hlavčová Kamila (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering water erosion protierózne opatrenia vodná erózia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76467
  bakalárska práca
  kniha

  kniha