Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh kontrolnej povodňovej vlny pre posúdenie bezpečnosti vodného diela
  Liová Anna ; 010160  Hlavčová Kamila ; 010160 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 07.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159048
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Návrh krajinno-inžinierskych a protieróznych opatrení v katastri obce Vrbovce
  Rattayová Viera ; 010160  Hlavčová Kamila ; 010160 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2018 ; Študijný odbor : 6.1.11. krajinárstvo ; Študijný program : I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139310
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Návrh krajinno-inžinierskych opatrení v lokalite obce Vrbovce
  Schreinerová Simona ; 010160  Hlavčová Kamila ; 010160 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 13.06.2017 ; Študijný odbor : 6.1.11. krajinárstvo ; Študijný program : I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128939
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Návrh krajinno-inžinierskych opatrení v povodí rieky Myjava
  Labat Marija Mihaela ; 010160  Hlavčová Kamila ; 010160 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 14.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128801
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Revitalizácia nábrežných zón: Prípadová štúdia mesta Zvolen
  Peklová Barbora ; 010160  Hlavčová Kamila ; 010160 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 13.06.2017 ; Študijný odbor : 6.1.11. krajinárstvo ; Študijný program : I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124457
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Posúdenie opatrení na zníženie odtoku a erózie pôdy na povodí Myjavy
  Hudcovič Lukáš ; 010160  Hlavčová Kamila ; 010160 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2016 ; Študijný odbor : 6.1.11. krajinárstvo ; Študijný program : I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120366
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Návrh krajinno-inžinierskych opatrení na vybranom povodí
  Berec Andrej ; 010160  Hlavčová Kamila ; 010160 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby ; Študijný program : I-SNOU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117438
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Návrh protieróznej ochrany na vybranom území v povodí Myjavy
  Morvayová Veronika ; 010160  Hlavčová Kamila (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2015 ; Študijný odbor : 6.1.11. krajinárstvo ; Študijný program : I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112823
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Návrh krajinno-inžinierskych a protieróznych opatrení na vybranom povodí
  Vidová Renáta ; V  Hlavčová Kamila (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 580
  krajinárstvo a krajinné plánovanie Landscaping and Landscape Planning water erosion univerzálna rovnica straty pôdy vodná erózia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100544
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Návrh krajinno-inžinierskych a protieróznych opatrení na vybranom povodí
  Kemény Réka ; V  Hlavčová Kamila (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 580
  krajinárstvo a krajinné plánovanie Landscaping and Landscape Planning erosion water erosion univerzálna rovnica straty pôdy vodná erózia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102152
  diplomová práca
  kniha

  kniha