Výsledky vyhľadávania

 1. Detekcia zmien hydrometeorologických časových radov na Slovensku v podmienkach klimatickej zmeny
  Ďurigová Mária ; 010160  Hlavčová Kamila ; 010160 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 14.08.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : D-VHI4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138931
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 2. Hodnotenie zmeny snehovej pokrývky na Slovensku v posledných desaťročiach
  Kotríková Katarína ; 010160  Hlavčová Kamila ; 010160 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.08.2018 ; Študijný odbor : 6.1.11. krajinárstvo ; Študijný program : D-KRAJ4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94127
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 3. Modelovanie eróznych a transportných procesov v povodiach Slovenska
  Studvová Zuzana ; 010160  Hlavčová Kamila ; 010160 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 30.08.2017 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby ; Študijný program : D-VHI4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133922
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 4. Parametrizácia zrážkovo-odtokových modelov pre modelovanie odtoku v podmienkach zmeny klímy
  Rončák Peter ; 010160  Hlavčová Kamila ; 010160 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 18.08.2016 ; Študijný odbor : 6.1.11. krajinárstvo ; Študijný program : D-KRAJ4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94128
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 5. Analýza využitia hybridných dátovo riadených modelov pre predpovede hydrologických veličín
  Bezák Juraj ; 010160  Hlavčová Kamila ; 010160 (rec.) Bárek Viliam (rec.) Húska Dušan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015 . - 98 s.
  ISBN 978-80-227-4460-7
  dátovo-riadené modely vzorkovanie ensemblové modely
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  kniha

  kniha

 6. Odhad charakteristík povodňového potenciálu krajiny a predpovedanie prietokov pomocou metód umelej inteligencie : Dizertačná práca
  Šimor Viliam  Hlavčová Kamila (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  SVF ; . - 149 s
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 7. Posúdenie vplyvu zmeny klímy na odtokové procesy na Slovensku : Dizertačná práca
  Štefunková Zuzana ; V170  Hlavčová Kamila (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013 . - 132 s
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 8. Možnosti využitia lokálnych varovných systémov a neurónových sietí v hydroprognóznej praxi : Dizertačná práca
  Lešková Danica  Hlavčová Kamila (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ; . - 128 s
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering neural network neurónové siete
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75739
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 9. Posúdenie vplyvu využitia územia na odtokové procesy v povodí : Dizertačná práca
  Bulantová Marcela  Hlavčová Kamila (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ; . - 159 s
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering land use change zmena využívania územia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75733
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 10. Modelovanie hydrologickej bilancie v mokraďových systémoch : Dizertačná práca
  Fridrich Tegelhoffová Martina  Hlavčová Kamila (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  SVF ; . - 173 s
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering mokrade
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75735
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha