Výsledky vyhľadávania

 1. Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klátovského ramena z Váhu. I., II. a III. etapa : numerická analýza a prognóza prúdenia podzemných vôd
  Šoltész Andrej ; 010170  Baroková Dana ; 010170 (rec.) Frankovský Pavel (rec.) Sabo Jaroslav
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2018 . - 98 s.
  bezpečnosť územia protipovodňová ochrana spätné vzdutie
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 2. Analysis of the Q1000 flood on hydraulic system of ground water drawdown : strategic park Nitra
  Šoltész Andrej ; 010170  Baroková Dana ; 010170 (rec.) Rehák Štefan (rec.) Gomboš Milan
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta 2016 . - 26 s.
  groundwater modelling analysis hydraulic system of wells
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 3. Hydraulický návrh znižovania hladiny podzemnej vody - Strategický park Nitra
  Šoltész Andrej ; V170  Baroková Dana ; V170 Gramblička Miroslav ; V170
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta 2015 . - 30 s.
  hydraulický návrh podzemná voda Strategický park Nitra
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 4. Hydraulic design of ground water drawdown - Strategic park Nitra
  Šoltész Andrej ; V170  Baroková Dana ; V170 Gramblička Miroslav ; V170 Červeňanská Michaela ; 010170
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta 2015 . - 32 s.
  groundwater flow simulation well Strategic park Nitra
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 5. Analýza a riešenie zníženia hladiny podzemnej vody v lokalite projektu DARWIN v Nitre
  Šoltész Andrej ; V170  Baroková Dana ; V170 Gramblička Miroslav ; V170 Červeňanská Michaela ; 010170
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta 2015 . - 32 s.
  prúdenie podzemnej vody odvodnenie projekt DARWIN
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 6. Podlužany - Gondovo, ochranné opatrenia v povodí toku Podlužianka - poldre
  Šoltész Andrej ; V170  Bednárová Emília ; V150 Minárik Marián ; V150 Gramblička Miroslav ; V170 Brček Martin ; V150 Kelčík Stanislav ; V170 Pindjaková Tatiana ; V170 Valachovič Ivan ; V170
  1. vyd.
  Bratislava : Staebná fakulta STU v Bratislave, Katedra hydrotechniky, Katedra geotechniky, 2014 . - 71 s.
  protipovodňová ochrana polder Podlužianka
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 7. Levice – Čajkov, ochranné opatrenia v povodí toku Podlužianka - polder
  Šoltész Andrej ; V170  Bednárová Emília ; V150 Minárik Marián ; V150 Gramblička Miroslav ; V170 Brček Martin ; V150 Kelčík Stanislav ; V170 Pindjaková Tatiana ; V170 Valachovič Ivan ; V170
  1. vyd.
  Bratislava : Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra hydrotechniky, Katedra geotechniky, 2014 . - 60 s.
  protipovodňová ochrana polder Podlužianka
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 8. Vyhodnotenie úpravy toku Trnávka na hladinový režim podzemných vôd vo Vajslovej doline na základe vybudovaného monitoringu na upravenom úseku Trnávky
  Šoltész Andrej ; V170  Baroková Dana ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF KHTE, 2013 . - 34 s
  monitoring monitoring groundwater level regime úprava toku hladinový režim podzemných vôd Vajslova dolina Trnávka artificially channelled river
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 9. Interpretácia čiastkových výsledkov monitoringu hladiny podzemnej vody a návrh jeho rozšírenia na upravenom úseku toku Trnávka
  Šoltész Andrej ; V170  Masarovičová Mária ; V150 Slávik Ivan ; V150 Baroková Dana ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012 . - 25 s
  monitoring groundwater level regime režim prúdenia hladina podzemných vôd
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 10. Analýza vplyvu úpravy koryta toku Trnávka na úroveň hladiny podzemných vôd v priľahlom území (Vajslova dolina)
  Šoltész Andrej ; V170  Baroková Dana ; V170 Možiešiková Katarína
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012 . - 16 s.
  analysis analýza hladina podzemných vôd
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha