Výsledky vyhľadávania

 1. Possibilities of water storage in drainage channel system of Upper Rye Island
  Zamani Alireza ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 14.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : B-CExA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=147276
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Vyhodnotenie vplyvu výstavby Zátvorného objektu na Klátovskom ramene na hladinový režim podzemných vôd
  Cheresova Eseniia ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2021 ; Študijný odbor : poľnohospodárstvo a krajinárstvo ; Študijný program : B-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151548
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Návrh protipovodňových opatrení na toku Šibská voda (Bardejov)
  Leško Peter ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 12.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124940
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Analýza objemových zmien v nádrži Veľká Domaša
  Mydla Jakub ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 19.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=116797
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Calculation of the capacity on overflow structures of different shapes
  Nasir Samir ; 010170  Šoltész Andrej (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : B-CEA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120823
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Hydraulický výpočet prietočnej kapacity historickej zhybky v Leviciach
  Šille Andrej ; 010170  Šoltész Andrej (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 22.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99598
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Hydraulický výpočet funkčných objektov protipovodňových opatrení na Oľke
  Kupa Ján ; 010170  Šoltész Andrej (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 22.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99148
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Hydraulický výpočet funkčných objektov protipovodňových opatrení na Slatvinci
  Kolesár Miroslav ; 010170  Šoltész Andrej (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 22.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99158
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Calculation of fulfilling and emptying of vessels
  Adamidis Georgios ; 010170  Šoltész Andrej (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : B-CEA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104598
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Hydraulické posúdenie efektívnosti vo vybranej kanálovej sústave Žitného ostrova
  Shenga Zinaw Dingetu ; V  Šoltész Andrej (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 7
  vodné stavby a vodné hospodárstvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93164
  bakalárska práca
  kniha

  kniha