Výsledky vyhľadávania

 1. Možnosti protipovodňovej ochrany mesta Trebišov
  Leško Peter ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 10.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152043
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Možnosti odľahčenia povodňových prietokov na dolnej Ondave
  Mydla Jakub ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 03.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144649
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Návrh protipovodňových opatrení v povodí toku Lukavica
  Živčicová Katarína ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137799
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Hydraulické posúdenie protipovodňovej ochrany mesta Bardejov
  Kupa Ján ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 14.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125345
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Možnosti doplnkovej závlahy ovocných sadov v okrese Bánovce n. Bebravou
  Timková Natália ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 14.06.2017 ; Študijný odbor : 6.1.11. krajinárstvo ; Študijný program : I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125070
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Evaluation of the flood protection in residential part of Bratislava - Rača
  Nasir Samir ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 14.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : I-CExA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133980
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Hydraulické posúdenie revitalizácie mokraďného systému Tice
  Kolesár Miroslav ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 14.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125388
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Posúdenie existujúceho návrhu protipovodňovej ochrany v mestskej časti Rača
  Bagi Marek ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby ; Študijný program : I-SNOU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117058
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Návrh protipovodňovej ochrany na toku Sekčov
  Forintová Anna ; 010170  Šoltész Andrej (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2015 ; Študijný odbor : 6.1.11. krajinárstvo ; Študijný program : I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113241
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Riešenie protipovodňovej ochrany v sídelných oblastiach Malých Karpát
  Janík Adam ; 010170  Šoltész Andrej (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109425
  diplomová práca
  kniha

  kniha