Výsledky vyhľadávania

 1. Hydraulické posúdenie kapacity zberača C stokovej siete mesta Bratislava
  Béder Michal  Sokáč Marek (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ;
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering sewer network simulation modelovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81553
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Hydraulické posúdenie stokovej siete mesta Komárno
  Berta Pavel ; V280  Sokáč Marek (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering stoková sieť Komárno
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68872
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Návrh odkanalizovania obce Veľký Biel
  Rášo Juraj  Sokáč Marek (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering sewerage ČOV recipient water
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62341
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Posúdenie stokovej siete mesta Pezinok
  Štefanec Branislav ; V280  Sokáč Marek (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61317
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Štúdia vplyvu infiltrovaných vôd na stokovú sieť
  Caková Kristína  Sokáč Marek (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering efektívnosť Pezinok efficiency
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62351
  diplomová práca
  kniha

  kniha