Výsledky vyhľadávania

 1. Tvorba modulárneho experimentálneho automatizovaného konštrukčného systému pre vývoj priamočiarych hydromotorov o tlakovej hladine 16/32 MPa : záverečná správa ŠVÚ A-04-117-802/05
  Gerthoffer Alexander  Kolláth Ľudovít ; J240 Krajný Zdenko ; J240 Magerčák D. Velíšek Karol ; M2000 Koza J.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave SjF, 1990 . - 67 s
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 2. Tvorba modulárneho experimentálneho automatizovaného konštrukčného systému pre vývoj priamočiarych hydromotorov o tlakovej hladine 16/32 MPa
  Gerthoffer Alexander  Babics Jozef Kolláth Ľudovít ; J240 Krajný Zdenko ; J240 Magerčák D. Velíšek Karol ; M2000
  Bratislava : SVŠT v Bratislave SjF, 1988 . - 87 s
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 3. Analýza a špecifikácia technických personálnych a priestorových prostriedkov pre vytvorenie AKS-CAD : štátny plán RVT č. 801/05. Etapa E01
  Gerthoffer Alexander  Krajný Zdenko ; J240 Velíšek Karol ; M2000
  Bratislava : SVŠT v Bratislave SjF, 1987 . - 115 s
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha