Výsledky vyhľadávania

 1. Generatívny návrh zadnej nápravy automobilu
  Šmahelová Daniela ; 020030  Vereš Miroslav ; 020030 (škol.)
  2016
  SJF ; Dátum obhajoby : 24.08.2016 ; Študijný odbor : 5.2.3. dopravné stroje a zariadenia ; Študijný program : D-DSZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131958
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  kniha

  kniha

 2. Metodológia modelovania progresívneho tvaru trupu veslárskej lode – skifu
  Žiška Ján ; 020030  Vereš Miroslav ; 020030 (škol.)
  2016
  SJF ; Dátum obhajoby : 24.08.2016 ; Študijný odbor : 5.2.3. dopravné stroje a zariadenia ; Študijný program : D-DT . - 120 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71425
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  kniha

  kniha

 3. Generatívne navrhovanie prvkov automobilov a pracovných strojov
  Gavačová Jana ; 020030  Vereš Miroslav (škol.)
  2015
  SJF ; Dátum obhajoby : 27.08.2015 ; Študijný odbor : 5.2.3. dopravné stroje a zariadenia ; Študijný program : D-DT . - 100 s.
  dopravná technika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98248
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  kniha

  kniha

 4. Teoretický a experimentálny výskum termického zadierania HCR ozubenia v hybridných pohonoch automobilov
  Krajčovič Adam ; 020030  Vereš Miroslav (škol.)
  2015
  SJF ; Dátum obhajoby : 27.08.2015 ; Študijný odbor : 5.2.3. dopravné stroje a zariadenia ; Študijný program : D-DT . - 103 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98254
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  kniha

  kniha

 5. Experimentálna analýza predpätých skrutkových spojov \\(Vplyv geometrickej presnosti závitu na vlastnosti predpätých skrutkových spojov)
  Bider Zsolt ; 020030  Vereš Miroslav (škol.)
  SJF ; Dátum obhajoby : 28.08.2014 ; Študijný program : 72

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73524
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 6. Optimization of HCR Gearing Geometry from Scuffing Point of View
  Rackov Milan ; 020030  Vereš Miroslav (škol.)
  SJF ; Dátum obhajoby : 28.08.2014 ; Študijný program : 72

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86914
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 7. Vplyv geometrickej presnosti závitu na vlastnosti predpätých skrutkových strojov
  Bider Zsolt  Vereš Miroslav (škol.) ; J0030
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014 . - 115 s
  časti a mechanizmy strojov
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  kniha

  kniha

 8. Optimization of HCR Gearing Geometry from Scuffing Point of View
  Rackov Milan  Vereš Miroslav (škol.) ; J0030
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014 . - 103 s
  časti a mechanizmy strojov
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  kniha

  kniha

 9. Optimalizácia výberu materiálov a tvarového riešenia nosných prvkov kabín mobilných pracovných strojov
  Tanevski Martin ; J0030  Vereš Miroslav (škol.) ; J0030
  1. vyd
  Bratislava : STU v Bratislave, 2010 . - 119 s
  dopravná technika
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0001
  kniha

  kniha

 10. Využitie laminátov v stavbe kabín mobilných pracovných strojov
  Šeďo Ján ; J0030  Vereš Miroslav (škol.) ; J0030
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2010 . - 91 s
  dopravná technika
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  kniha

  kniha