Výsledky vyhľadávania

 1. Základy strojného inžinierstva Pracovné listy k prednáškam / Jozef Antala
  Antala Jozef ; 020030 
  2. vyd.
  Bratislava SPEKTRUM STU 2017 . - 220 s., 486 obr., 36 tab.
  ISBN 978-80-227-4746-2
  strojníctvo
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1120
  kniha

  kniha

 2. Základy strojného inžinierstva : zbierka úloh
  Antala Jozef ; J0030 
  1. prepr. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014 . - 151 s.
  ISBN 978-80-227-4186-6
  Strojárstvo-základy
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR4100
  SJF402610
  kniha

  kniha

 3. Základy strojného inžinierstva : Pracovné listy k prednáškam
  Antala Jozef ; J0030  Bajla Jozef (rec.) Bronček Jozef (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012 . - 218 s
  ISBN 978-80-227-3772-2
  strojné inžinierstvo
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR4100
  SJF61320
  Základy strojného inžinierstva

  kniha

 4. Základy strojného inžinierstva : Zbierka úloh
  Antala Jozef ; J0030 
  2. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2008 . - 115 s
  ISBN 978-80-227-2949-9
  strojné inžinierstvo
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1193580
  MTF1100
  kniha

  kniha

 5. Základy strojného inžinierstva : Zbierka úloh
  Antala Jozef ; J130 
  STU v Bratislave SjF, 2005 . - 115 s
  ISBN 80-227-2267-7
  strojné inžinierstvo
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF576260
  kniha

  kniha

 6. Základy strojníctva : Výber z noriem - materiály / [aut.]Jozef Antala
  Antala Jozef ; J130 
  1.prepr.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1987 . - 157 s
  strojníctvo výber z noriem
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  MTF5100
  kniha

  kniha

 7. Základy strojníctva : Výber noriem - materiály / [aut.]Jozef Antala
  Antala Jozef ; J130 
  1.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1982 . - 123 s
  strojníctvo výber z noriem
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF5100
  kniha

  kniha