Výsledky vyhľadávania

 1. Príspevok k dynamike strojových agegátov s ozubeným prevodom
  Oravcová Jarmila ; M2000  Mudrik Jozef ; M200
  Acta Mechanica Slovaca : . Roč. 12, č. 3-C (2008), s.317-324
  strojový agregát ozubené prevody dynamika
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. The effect of the speed-torque characteristics upon the steady state motion of the machine aggregate. Vplyv tuhosti momentovej charakteristiky na ustálený pohyb strojového agregátu
  Mudrik Jozef ; M200  Lipták Neitus Naď Milan ; M2000
  X. International Conference on the Theory of Machines and Mechanisms : . s.417-422
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Prechodové procesy v strojovom agregáte so samozvorným mechanizmom a ich analýza
  Mudrik Jozef ; M200  Ďuriš Rastislav ; M2000
  Acta Mechanica Slovaca : . Roč. 12, č. 3-C (2008), s.285-292
  strojový agregát
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Principles of Mechatronical Modelling of Machine Aggregates
  Mudrik Jozef ; M200  Nánási Tibor ; M2000
  Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium 2008 : . s.0917-0918
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Modelling of mechatronical systems
  Mudrik Jozef ; M200  Naď Milan ; M2000
  Mechatronika 2008 : . s.21-27
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Principy mechatronnogo modelirovanija mašinnych agregatov
  Mudrik Jozef ; M200  Naď Milan ; M2000
  Teorija i praktika zubčatych peredač i reduktorostrojenija : . s.27-32
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Load application of the spiroid gears using dynamic dynamometer
  Mudrik Jozef ; M200  Riečičiarová Eva ; M2000
  Machine Design : . s.83-86
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Dynamics of machine aggregate drive with self-locking mechanism
  Mudrik Jozef ; M200  Naď Milan ; M2000
  Engineering Mechanics 2008 : . s.628-636
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Príspevok k dynamickej analýze elektromechanických pohonov
  Mudrik Jozef ; M200  Nánási Tibor ; M2000
  AT&P Journal Plus . Č. 1 (2007), s.305-307
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Dynamické vlastnosti jednosmerného elektromotora. Dynamical properties of direct - curent motor
  Mudrik Jozef ; M200  Labašová Eva ; M2000
  TRANSFER 2007. Využívanie nových poznatkov v strojárskej praxi : . s.361-366
  dynamické vlastnosti elektromotory
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok