Výsledky vyhľadávania

 1. Výskum termických pochodov v procese znižovania vlhkosti organických materiálov : Výskumná správa za rok 2020, Window Glass s.r.o. / aut. Ľubomír Šooš, Ľudovít Kolláth, Viliam Čačko, Juraj Ondruška, Jozef Babics, Iveta Onderová, Peter Mlynár, František Urban ; rec. Karol Velíšek, Alexander Feher, Jan Mareček
  Šooš Ľubomír ; 020070  Kolláth Ľudovít ; 020070 Čačko Viliam ; 020070 Ondruška Juraj ; 020070 Babics Jozef Onderová Iveta ; 020070 Mlynár Peter ; 020060 Urban František ; 020060 Velíšek Karol ; 063800 (rec.) Feher Alexander (rec.) Mareček Jan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava STU 2021 . - 31 s.
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 2. Vákuová sortovacia hlava : Projekt aplikovaného výskumu č. 2018/14613:1-26C0 Výskum technologických uzlov automatizovanej linky na výrobu segmentov oceľových konštrukcií / aut. Ľubomír Šooš, Ľudovít Kolláth, Juraj Ondruška, Viliam Čačko, Iveta Onderová, Miloš Matúš, Jozef Bábics
  Šooš Ľubomír ; 020070  Kolláth Ľudovít ; 020070 Ondruška Juraj ; 020070 Čačko Viliam ; 020070 Onderová Iveta ; 020070 Matúš Miloš ; 020070 Bábics Jozef ; 020070
  Bratislava SjF STU 2020 . - 18 s.
  sortovanie sortovacia hlava prísavky vákuum sorting sorting unit vacuum
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 3. Výskum technologických uzlov CNC strojov na delenie materiálov energolúčovými technológiami : záverečná správa projektu Stimuly pre výskum a vývoj / aut. Alexander Varga, Eva Stejskalová, Pavel Murgaš, Ľubomír Šooš, Iveta Onderová, Ľudovít Kolláth, Juraj Ondruška
  Varga Alexander  Stejskalová Eva Murgaš Pavel Šooš Ľubomír ; 020070 Onderová Iveta ; 020070 Kolláth Ľudovít ; 020070 Ondruška Juraj ; 020070
  1. vyd.
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2017 . - [55 ] s.
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 4. Výskum technologických uzlov CNC strojov na delenie materiálov energolúčovými technológiami : II. etapa riešenia, 1.1. 2016-30.12. 2016 / aut. Ľubomír Šooš, Ľudovít Kolláth, Juraj Ondruška, Viliam Čačko, Iveta Onderová, Miloš Matúš
  Šooš Ľubomír ; 020070  Kolláth Ľudovít ; 020070 Ondruška Juraj ; 020070 Čačko Viliam ; 020070 Onderová Iveta ; 020070 Matúš Miloš ; 020070
  1. vyd.
  Bratislava Strojnícka fakulta STU 2016 . - 10 s.
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 5. Expertná analýza peletovania digestátu z bioplynových staníc / aut. Miloš Matúš, Ľubomír Šooš, Juraj Ondruška, Peter Biath, Viliam Čačko ; rec. Ľudovít Kolláth, Milan Vích
  Matúš Miloš ; J240  Šooš Ľubomír ; 020240 Ondruška Juraj ; J0070 Biath Peter ; J0070 Čačko Viliam ; J0070 Kolláth Ľudovít ; 020240 (rec.) Vích Milan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava Strojnícka fakulta STU 2015 . - 10 s.
  peletovanie pelleting
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 6. Návrh spôsobu separácie bioodpadu z komunálneho odpadu / aut. Ľubomír Šooš, Ľudovít Kolláth, Iveta Onderová, Peter Križan, Juraj Ondruška, Viliam Čačko, Peter Biath
  Šooš Ľubomír ; J0070  Kolláth Ľudovít ; J0070 Onderová Iveta ; J0070 Križan Peter ; J0070 Ondruška Juraj ; J0070 Čačko Viliam ; J0070 Biath Peter ; J0070
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2014 . - 30 s.
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 7. Vypracovanie simulačného modelu tokov zložiek poseparačnej linke / aut. Ľubomír Šooš, Ľudovít Kolláth, Iveta Onderová, Peter Križan, Juraj Ondruška, Viliam Čačko, Peter Biath
  Šooš Ľubomír ; J0070  Kolláth Ľudovít ; J0070 Onderová Iveta ; J0070 Križan Peter ; J0070 Ondruška Juraj ; J0070 Čačko Viliam ; J0070 Biath Peter ; J0070
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2014 . - 38 s.
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 8. Koncepcia separačnej linky pre separáciu komunálneho odpadu / aut. Ľubomír Šooš, Ľudovít Kolláth, Iveta Onderová, Peter Križan, Juraj Ondruška, Viliam Čačko, Peter Biath
  Šooš Ľubomír ; J0070  Kolláth Ľudovít ; J0070 Onderová Iveta ; J0070 Križan Peter ; J0070 Ondruška Juraj ; J0070 Čačko Viliam ; J0070 Biath Peter ; J0070
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2014 . - 103 s.
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 9. Výskum procesu lisovania biomasy do formy tuhých biopalív a experimentálna verifikácia matematického modelu ako algoritmu pre adaptívny riadiaci systém zhutňovacích strojov : záverečná správa
  Matúš Miloš ; J0070  Šooš Ľubomír (rec.) ; J0070 Kolláth Ľudovít (rec.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014 . - 22 s
  biomasa tuhé biopalivo biomass solid biofuel
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 10. Vývoj progresívnej technológie zhutňovania biomasy a výroba prototypov a vysokoproduktívnych nástrojov
  Matúš Miloš ; J0070  Križan Peter ; J0070 Šooš Ľubomír ; J0070 Kolláth Ľudovít (rec.) ; J0070 Víglaský Jozef (rec.)
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013 . - 207 s
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha