Výsledky vyhľadávania

 1. Interakcia obežného kolesa a statora odstredivého čerpadla / aut. Michal Varchola ; rec. Karol Prikkel, František Pochylý, Igor Kuruc
  Varchola Michal ; 020060  Prikkel Karol ; 020060 (rec.) Pochylý František (rec.) Kuruc Igor (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava Spektrum STU 2017 . - 190 s., 192 obr.
  ISBN 978-80-227-4735-6
  statorový disk čerpadlo
  https://is.stuba.sk/auth/dok_server/dokumenty_cteni.pl?id=174676;on=0;dok=146513
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  kniha

  kniha

 2. Špeciálne hydrodynamické čerpadlá / aut. Michal Varchola ; rec. Karol Prikkel, Jan Melichar, Peter Hlbočan
  Varchola Michal ; 020060  Prikkel Karol ; 020060 (rec.) Melichar Jan (rec.) Hlbočan Peter (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava SPEKTRUM 2017 . - 219 s., 159 obr., 12 tab.
  ISBN 978-80-227-4711-0
  hydrodynamické čerpadlo
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  kniha

  kniha

 3. Hydraulický návrh axiálneho stroja / aut. Michal Varchola, Peter Hlbočan ; rec. Jan Melichar, Andrzej Korczak, Igor Kuruc
  Varchola Michal ; 020060  Hlbočan Peter Melichar Jan (rec.) Korczak Andrzej (rec.) Kuruc Igor (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava Slovenská technická univerzita v Bratislave 2016 . - 144 s.
  ISBN 978-80-8106-069-4
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF24100
  Hydraulický návrh axiálneho stroja

  kniha

 4. Hydraulický návrh odstredivých čerpadiel / aut. Michal Varchola, Peter Hlbočan ; rec. František Pochylý, Jan Melichar, Igor Kuruc
  Varchola Michal ; 020060  Hlbočan Peter Pochylý František (rec.) Melichar Jan (rec.) Kuruc Igor (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava Slovenská technická univerzita 2016 . - 205 s.
  ISBN 978-80-8106-070-0
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF24100
  Hydraulický návrh odstredivých čerpadiel

  kniha

 5. Vývoj priamoprúdych turbín pre malé spády
  Sikhart Robert ; J0040  Varchola Michal (rec.) ; J0040 Turza Jozef (rec.) ; M250 Kučera Marián (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012 . - 143 s
  ISBN 978-80-227-3758-6
  Turbíny vodné
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF21100
  Vývoj priamoprúdych turbín pre malé spády

  kniha

 6. Mechanika tekutín. Riešené úlohy : Časť I. Základné vlastnosti tekutín. Hydrostatika
  Varchola Michal ; J0040  Knížat Branislav ; J0040
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2008 . - 159 s
  ISBN 978-80-227-2803-4
  Hydrostatika mechanika kvapalín
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF341400
  MTF1100
  SVF0100
  kniha

  kniha

 7. Hydraulické riešenie potrubných systémov
  Varchola Michal ; J170  Knížat Branislav ; J170 Tóth Peter ; J170
  Košice : Vienala, 2004 . - 265 s
  ISBN 80-8073-126-8
  hydraulické stroje prúdenie plynov
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  (1) - monografia
  (2) - dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF9110
  Hydraulické riešenie potrubných systémov

  kniha

 8. Prúdenie plynu v potrubných systémoch
  Varchola Michal ; J170  Knížat Branislav ; J170 Prikkel Karol ; J170 Gančo Martin ; J170 Olšiak Róbert ; J170
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1998 . - 254 s
  ISBN 80-227-1151-9
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha