Výsledky vyhľadávania

 1. Spôsob a zariadenie na spracovanie kvapalných organických látok v prostredí superkritickej vody : Úžitkový vzor č. 5007-2014
  Gajdoš Matúš ; J0040  Varchola Michal ; J0040
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2014 . - 20 s
  priemyslový vzor
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 2. Testovacie zariadenie na testovanie tribologických vlastností radiálnych klzných ložísk : Číslo úžitkového vzoru: 6318 SK, Dátum oznámenia o zápise: 3.12. 2012, Vestník ÚPV SR č. 12/2012
  Olšiak Róbert ; J0040  Varchola Michal ; J0040 Knížat Branislav ; J0040 Ferenčák Jaromír ; J0040
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2012 . - 5 s
  priemyslový vzor
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 3. Testovacie zariadenie na testovanie tribologických vlastností mechanických upchávok : Číslo úžitkového vzoru: 6329 SK, Dátum zápisu : 3.12. 2012, Vestník ÚPV SR č. 12/2012
  Olšiak Róbert ; J0040  Varchola Michal ; J0040 Knížat Branislav ; J0040 Ferenčák Jaromír ; J0040
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2012 . - 5 s
  priemyslový vzor
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 4. Oběžné kolo, zejména odstředivého čerpadla Číslo úžitkového vzoru: CZ 17673, Dátum nadobudnutia: 24. 7. 2007
  Pochylý František  Fialová Simona Klas Roman Varchola Michal ; J170
  Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2007 . - 8 s
  priemyslový vzor
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha