Výsledky vyhľadávania

 1. Štruktúrna stabilita a zvariteľnosť duplexných nehrdzavejúcich ocelí : Dizertačná práca na získanie vedeckej hodnosti PhD
  Jesenský Michal ; M130  Hrivňák Ivan (škol.) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2006 . - 122 s
  duplexné nehrdzavejúce ocele zvariteľnosť ocelí
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Degradačné mechanizmy ocelí TNR pri prevádzke jadrovoenergetických zariadení : Doktorandská dizertačná práca
  Kupča Ľudovít  Hrivňák Ivan (škol.) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMI, 2004
  MTF ; . - 191 s autoreferát
  degradácia ocelí
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. M-A komponent vo zvarových spojoch konštrukčných ocelí : Dizertačná práca na získanie vedeckej hodnosti PhD
  Žúbor Peter ; M130  Hrivňák Ivan (škol.) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2002 . - 137 s
  inžinierstvo materiálové M-A komponent ocele konštrukčné spoje zvarové
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Fyzikálna metalurgia pulzného zvárania ocelí automatom pod tavivom : Dizertačná práca
  Gunič František ; M130  Hrivňák Ivan (škol.) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2001 . - 119 s autoreferát
  zváranie pod tavidlom zváranie pod tavivom ocele-zváranie pulzné Metalurgia fyzikálna
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Laser welding of tailored blanks for car body assembly : A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy
  Koruk Ali Ihsan  Hrivňák Ivan (škol.) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2000
  MTF ; . - 154 s
  zváranie laserové
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Štúdium hraníc feritických zŕn so zreteľom na mechanizmus sarnutia mäkkých ocelí / [aut.] Hrivňák,Ivan
  Hrivňák Ivan ; M130 
  Bratislava : Výskumný ústav zváračský, 1986 . - 119 s
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0002
  kniha

  kniha

 7. Teória zvariteľnosti mäkkých a mikrolegovaných ocelí. : dokt.diz.práca / [aut.] Hrivňák,Ivan
  Hrivňák Ivan ; M130 
  Bratislava : Výskumný ústav zváračský, 1968 . - 175 s
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0001
  kniha

  kniha