Výsledky vyhľadávania

 1. Zváranie nerovnorodých materiálov
  Hrivňák Ivan ; M130 
  Zváranie pri údržbe a opravách : . s.59-69
  zváranie materiály zliatiny
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Súčasný stav a perspektívy vývoja kovových materiálov. Up-to-date state and perspectives of development of metallic materials
  Hrivňáková Dáša ; M130  Hrivňák Ivan ; M130
  Zvárač . Roč. 3, č. 4 (2006), s.3-13
  kovové materiály
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Metal dusting of inlet tube made of alloy 800
  Hrivňák Ivan ; M130  Čaplovič Ľubomír ; M1000 Bakay Gejza Bitter Aurel
  Kovové materiály. Metallic materials . Roč. 43, č. 4 (2005), s.290-299
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Metalurgické aspekty zvárania plnenými rúrkovými drôtmi. Metallurgical aspects of welding with tubular cored electrodes
  Hrivňák Ivan ; M130 
  Zváranie - Svařování . Roč. 54, č. 8 (2005), s.201-205
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. Metalografia zvarových spojov na dvojfázových nehrdzavejúcich oceliach. Metallography of duplex stainless steel weldments
  Hrivňák Ivan ; M130  Jesenský Michal ; M130 Gonzáles Sandra López Žúbor Peter ; M130
  Kovové materiály. Metallic materials . Roč. 42, č. 2 (2004), s.104-120
  spoje zvarové Oceľ nehrdzavejúca
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 6. Filozofia opráv zváraním creepom poškodených častí tepelných elektrární - 1. časť
  Hrivňák Ivan ; M130 
  Zváranie - Svařování . Roč. 53, č. 10 (2004), s.251-256
  zváranie elektráreň tepelná
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Zváranie prístrihov karosárskych plechov laserovým lúčom. Laser beam welding of tailored blanks
  Hrivňák Ivan ; M130 
  Materials Engineering. Materiálové inžinierstvo . Roč. 11, č. 2 (2004), s.11-16
  zváranie karosárskych plechov laserové lúče
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Korózne praskanie zvarových spojov sušiaceho bubna LAD. Corrosion cacking of lad dryer weldments
  Hrivňák Ivan ; M130  Lenčeš Jaroslav Kukan Tibor Bitter Aurel
  Zváranie - Svařování . Roč. 53, č. 6-7 (2004), s.162-166
  korózne praskanie
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Zvariteľnosť nových ocelí
  Hrivňák Ivan ; M130 
  Zvárač . Roč. 1, č. 1 (2004), s.3-7
  zvariteľnosť ocelí
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Choice of steel and weld repair of creep exposed power plant components
  Hrivňák Ivan ; M130 
  CO-MAT-TECH 2004 : . s.398-402
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok