Výsledky vyhľadávania

 1. Poškodenia radiačných rúr z niklových zliatin v pyrolýznych peciach v chemickom priemysle
  Hrivňák Ivan ; M130  Nosko Martin ERROR Konverze - Nevyplneno 1**. Metoda: getAuth1XXHandle100
  XXX
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Fázová analýza prevádzkovanej pyrolýznej rúry : Technická správa SHS pre VÚZ Bratislava
  Hrivňák Ivan ; M130 
  2002
  XXX
  kniha

  kniha

 3. Mikrolegované ocele, ich zvariteľnosť a zváranie
  Hrivňák Ivan ; M130 
  XXX
  článok

  článok

 4. Expertízna správa z teplosmenných rúrok priemer 54 x 3,6 ocele 17341
  Hrivňák Ivan ; M130  a kol.
  Košice, 1992
  XXX
  kniha

  kniha

 5. Expertízna správa k výsledkom poškodenia rúrok medziprehrievača
  Hrivňák Ivan ; M130 
  Košice, 1992
  XXX
  kniha

  kniha

 6. Výskum možnosti upustenia od žíhania ohybov a zvarových spojov na rúrkach z ocele 17341
  Hrivňák Ivan ; M130 
  Košice, 1992
  XXX
  kniha

  kniha

 7. Súbor výskumných prác
  Hrivňák Ivan ; M130  Magula V.
  Bratislava : VÚZ, 1985
  XXX
  kniha

  kniha

 8. Diagramy rozpadu austenitu vývojových čs. konstrukčných ocelí a zvarových kovov
  Hrivňák Ivan ; M130  Štembera V. Mráz Ľ. Király F.
  Výskumný ústav zváračský, 1980
  XXX
  kniha

  kniha

 9. Zvariteľnosť ocelí
  Hrivňák Ivan ; M130 
  Bratislava : Alfa, 1973
  XXX
  kniha

  kniha