Výsledky vyhľadávania

 1. Finančný sektor SR ako súčasť jednotného finančného trhu
  Fabová Ľudmila ; E350 
  Biatec . Roč. 15, č. 3 (2007), s.8-13
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Polityka stopy procentowej bankow komercyjnych w Slowacji
  Fabová Ľudmila ; E350 
  Zeszyty naukowe Politechniky Slaskiej . z. 30 : Organizacja i zarzadzanie (2006), s.181-192
  článok z periodika
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 3. Postavenie krajín V4 v Európskej únii
  Fabová Ľudmila ; E350 
  Biatec . Roč. 13, č. 8 (2005), s.s. 10-12
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Konkurenčná schopnosť Európskej únie a krajín V4
  Fabová Ľudmila ; E350 
  Vplyv vstupu nových členských krajín EÚ na jej konkurencieschopnosť : . s.36-46
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Krajiny V4 po vstupe do Európskej únie
  Fabová Ľudmila ; E350 
  Faktory podnikovej úspešnosti v podmienkach európskeho agrárneho trhu : . s.422-426
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 6. The Stock Market and the Structural Changes in the V4 Countries
  Chovancová Božena  Fabová Ľudmila ; E350
  Prace naukowe Akademii ekonomicznej w Katowicach : . s.27-35
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. Úroková politika komerčných bánk
  Fabová Ľudmila ; E350 
  Biatec . Roč. 12, č. 11 (2004), s.s. 16-18
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Krajiny V4 pri vstupe do Európskej únie. Akciový trh krajín V4
  Fabová Ľudmila ; E350  Chovancová Božena
  Účtovníctvo, audítorstvo, daňovníctvo . Roč. 12, č. 5 (2004), s.s. 154-161
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Krajiny V4 pri vstupe do Európskej únie. Makroekonomický vývoj a kapiátálový trh
  Chovancová Božena  Fabová Ľudmila ; E350
  Účtovníctvo, audítorstvo, daňovníctvo . Roč. 12, č. 2 (2004), s.s. 42-48
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Krajiny V4 v kontexte zmien svetovej ekonomiky a kapitálových trhov
  Chovancová Božena  Fabová Ľudmila ; E350 Tkáčová Dana
  Ekonomické rozhľady . Roč. 32, č. 4 (2003), s.506-515
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok