Výsledky vyhľadávania

 1. Hranice vyváženia bloku valcov axiálneho piestového hydrostatického prevodníka. The limits balance cylinder blok axial pieston hydrostatic converter
  Jurčo Ivan ; M250  Turza Jozef ; M250
  TRANSFER 2005 : . s.531-538
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Stanovenie silového vyváženia bloku valcov axiálneho piestového hydrostatického prevodníka = Determination of the cylinder blok balance for the axial pieston hydrostatic convertor
  Turza Jozef ; M250  Petranský Ivan Jurčo Ivan ; M250 Tkáč Zdenko
  Hydraulické mechanizmy mobilnej techniky : . s.28-35
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Novyje parametry akciaľnych plunžernych gidrostatičeskich nereguliruemych gidromotorov
  Turza Jozef ; M250  Petranský Ivan Jurčo Ivan ; M250 Kleinedler Peter ; M250
  CO-MAT-TECH 2005 : . s.1260-1269
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Vplyv posunutia naklonenej dosky na kinematiku AHSP
  Turza Jozef ; M250  Petranský Ivan Jurčo Ivan ; M250 Kleinedler Peter ; M250 Turza Juraj
  Hydraulika a pneumatika 2004 . s.261-267
  kinematika
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Sila na radiálne vodiace ložisko turbíny. Force at the radial guide bearing of the turbine
  Turza Jozef ; M250  Jurčo Ivan ; M250
  Akademická Dubnica 2004 : . s.619-624
  turbína ložisko vodiace
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Inovácia kritérií pre posudzovanie axiálnych piestových hydrostatických prevodníkov
  Turza Jozef ; M250  Petranský Ivan Jurčo Ivan ; M250 Kleinedler Peter ; M250 Bučo Ladislav Turza Juraj
  Hydraulika a pneumatika 2003 . s.199-207
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Parameter forecast trend of hydrostatic axial piston pumps and motors
  Turza Jozef ; M250  Jurčo Ivan ; M250 Petranský Ivan Kleinedler Peter ; M250 Bučo Ladislav Turza Juraj
  CO-MAT-TECH 2003 : . s.1120-1131
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Niektoré tepelné vlastnosti izolačnej farby Termocolor vhodnej pre hydraulické mechanizmy
  Turza Jozef ; M250  Jurčo Ivan ; M250 Baleková Slávka ; M250
  Hydraulika a pneumatika . Roč. 4, č. 1 (2002), s.32-34
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Rozbor zaťaženia a napätí excentrického puzdra. Analyse charge and stress eccentricity case
  Jurčo Ivan ; M250  Baleková Slávka ; M250
  Akademická Dubnica 2002 : . s.37-41
  vodná turbína excentrické puzdro dotykové napätia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - učebnica
  článok

  článok

 10. Analýza deformácií rozvádzacích lopát turbíny. Analyse deformation carrier scoop turbine
  Turza Jozef ; M250  Jurčo Ivan ; M250 Turza Juraj Kanas Pavol
  Akademická Dubnica 2002 : . s.123-134
  turbína deformácie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok