Výsledky vyhľadávania

 1. Progressive cutting tools design
  Onderová Iveta ; J0070  Geleta Vojtech ; J0070
  Mechanical Engineering 2008 : . s.CD-Rom
  progressive tools
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Model building of relationship between of Waterjet cutting speed and relevant quantities influencing cutting quality
  Janiga Ivan ; J210  Káll Marek ; J120 Geleta Vojtech ; J120
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 2, č. 3 (2006), s.97-104
  vodný lúč kvalita rezu waterjet cutting quality
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Relationship between Waterjet cutting speed and relevant quantities influencing cutting quality
  Janiga Ivan ; J210  Káll Marek ; J120 Geleta Vojtech ; J120
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 2, č. 5 (2006), s.79-82
  vodný lúč kvalita rezu waterjet cutting quality
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Spôsoby ovplyvňovania vysokotlakového lúča = Methods of influencing of the waterjet
  Káll Marek ; J120  Geleta Vojtech ; J120 Bernát František
  Strojné inžinierstvo 2005 = Mechanical Engineering 2005 : . s.779-786
  Water Jet
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  článok

  článok

 5. Dynamic Jet Control in WJ scope
  Geleta Vojtech ; J120  Melicher Ivan Káll Marek ; J120
  Strojné inžinierstvo 2005 = Mechanical Engineering 2005 : . s.749-752
  Water JET,Dynamic Water Jet
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Integrating perspectives into Pan-European Foresinght (ManVis)
  Pavlov Angel ; J120  Guniš Adrian ; J120 Geleta Vojtech ; J120
  Strojné inžinierstvo 2005 = Mechanical Engineering 2005 : . s.808-812
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Výstupná kvalita plochy materiálov obrobených vysokotlakovým kvapalinovým lúčom a základné činitele vplyvu.
  Geleta Vojtech ; J120 
  Manufacturing Engineering. Výrobné inžinierstvo . Roč. 3, č. 3 (2004), s.19-21
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Rozvoj, perspektívy a koncepcia výroby v Europskom priestore.
  Pavlov Angel ; J120  Tolnay Marián ; J120 Guniš Adrian ; J120 Galata Jozef ; J330 Geleta Vojtech ; J120 Mitniková Mária ; J120
  Manufacturing Engineering. Výrobné inžinierstvo . Roč. 3, č. 3 (2004), s.73-75
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Cutting model of high precision hard cutting
  Geleta Vojtech ; J120  Mészáros Imre
  5th International symposium on Instrumentation and control technology : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok