Výsledky vyhľadávania

 1. Kompatibilita materiálov strešného lapača snehu dostavby a prestavby Štátnej opery Banská Bystrica : Znalecký posudok č. 4/2009
  Geleta Vojtech ; J0070 
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 26 s
  XXX
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  kniha

  kniha

 2. Analýza potenciálneho dôvodu pretrhnutia lana : Znalecký posudok č. 8/2009
  Geleta Vojtech ; J0070 
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 34 s
  XXX
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  kniha

  kniha

 3. Stav rozvodu vnútorného vodovodu budovy STU na ulici Mýtna 28-34 v Bratislave : Znalecký posudok č. 2/2009
  Geleta Vojtech ; J0070 
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 32 s
  XXX
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  kniha

  kniha

 4. Posúdenie príčin opakovaných porúch mostového žeriavu 02 zn. NOPO v objekte lisovne PCAS Trnava : expertíza
  Geleta Vojtech ; J0070 
  Bratislava, 2008 . - 32 s 4
  XXX
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  kniha

  kniha

 5. Posúdenie aktuálneho technického stavu osobného výťahu typ TOV - 250 : expertíza
  Geleta Vojtech ; J0070 
  Bratislava, 2008 . - 23 s 4
  XXX
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  kniha

  kniha

 6. Posúdenie možných príčin opakovaných porúch mostového žeriavu 02 zn. NOPO v objekte lisovne PCAS Trnava : expertíza. Doplnok
  Geleta Vojtech ; J0070 
  Bratislava, 2008 . - 26 s 4
  XXX
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  kniha

  kniha

 7. Posúdenie činnosti plnoautomatického kanálového balíkovacieho lisu typ Ekolis AH 50 : expertíza
  Geleta Vojtech ; J0070 
  Bratislava, 2008 . - 22 s 4
  XXX
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  kniha

  kniha