Výsledky vyhľadávania

 1. The mysterious synergy of geometry and art / aut. Daniela Velichová
  Velichová Daniela ; 020080 
  ICGG 2020 - Proceedings of the 19th International Conference on Geometry and Graphics / . S. 264 - 273
  geometria a umenie vnútorná a vonkajšia miera pravda krása Miery geometry and art inner and outer measure truth Beauty
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Measures / aut. Daniela Velichová
  Velichová Daniela ; 020080 
  Faces of Geometry. II Edition : . S. 299 - 311
  matematika geometria umenie miera priestoru mathematics geometry art measure of space
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Visualization in teaching = activation of students/ aut. Daniela Velichová
  Velichová Daniela ; 020080 
  Aplimat 2020 : . S.1 098-1106, USB kľúč
  aplikovaná matematika Applied Mathematics
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Maryam Mirzakhani and the heritage she left / aut. Daniela Velichová
  Velichová Daniela ; 020080 
  Aplimat 2020 : . S. 1107-1118, USB kľúč
  diferenciálna geometria differential geometry
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Ekvidištanty / aut. Daniela Velichová
  Velichová Daniela ; 020080 
  Proceedings of the Czech-Slovak Conference on Geometry and Graphics 2020 : . S. 187-194, online
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Visualization in geometry using educational videos / aut. Daniela Velichová
  Velichová Daniela ; 020080 
  EDULEARN20 - 12th International Conference on Education and New Learning Technologies - Conference Proceedings [elektronický zdroj]: . S. 16-25, online
  deskriptívna geometria descriptive geometry
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Didactic video-materials for teaching constructive geometry courses / aut. Daniela Velichová
  Velichová Daniela ; 020080 
  Proceedings of moNGeometrija 2020 . S. 481 - 488
  descriptive geometry constructive geometry video materials augmented reality 3D stereoscopic view interactive applets deskriptívna geometria konštrukčná geometria virtuálna realita video materiály 3D stereoskopické priemety interaktívne aplety
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Best teaching practices in the first year of the pilot implementation of the project DrIVE-MATH / aut. Carla Pinto, Susana Nicola, Jorge Mendonca, Daniela Velichová
  Pinto Carla  Nicola Susana Mendonca Jorge Velichová Daniela ; 020080
  Teaching Mathematics and its Applications: . Vol. 38, iss. 3 (2019), s. 154–166
  https://doi.org/10.1093/teamat/hrz004
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 9. Educational videos - products of DIAD-Tools project / aut. Daniela Velichová
  Velichová Daniela ; 020080 
  Proceedings of the slovak-czech conference on geometry and graphics 2019 . S. 183-190
  technické kreslenie technical drawing
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. EduScrum method in teaching mathematics for engineers / aut. Daniela Velichová, Jana Gabková
  Velichová Daniela ; 020080  Gabková Jana ; 020080
  Proceedings of the 47th SEFI Annual Conference 2019 : . S. 1962-1971
  mathematics in engineering education
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok