Výsledky vyhľadávania

 1. Využitie merania mikrotvrdosti pri identifikácii mikroštruktúry laserových zvarov vysokopevných ocelí
  Jezsó Kristian ; 020050  Švec Pavol ; 020050 (škol.)
  2018
  SJF ; Dátum obhajoby : 12.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : B-STAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125480
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 2. Analýza havárie turbogenerátora na Vodnom diele Žilina
  Ondruš Milan ; 020050  Švec Pavol (škol.)
  2015
  SJF ; Dátum obhajoby : 15.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : B-STAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94494
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 3. Použitie moderných žiarupevných materiálov pri konštrukcii nadkritických kotlov
  Drgoňa Pavol ; J  Švec Pavol (škol.) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  energetické strojárstvo Power machinery creep žiarupevné materiály
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=51193
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 4. Vplyv erózie na potrubné trasy JE Mochovce
  Sopko Marek ; J  Švec Pavol (škol.) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  energetické strojárstvo Power machinery
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=51239
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 5. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 6. Kontrola cementovaných súčiastok z ocele 16Mn5Cr
  Hyžová Eliška ; J  Švec Pavol (škol.) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  chemicko-tepelné spracovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73984
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 7. Vysokoteplotné aplikácie keramických materiálov v automobiloch (The high ? temperature applications of ceramic materials in automobiles) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Škrabala Radovan ; J0030  Švec Pavol (xxx) ; J280
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 61 s
  keramika automobil ceramics
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 8. Aplikácia neoxidickej keramiky v tribologických sys-témoch [CD-ROM]
  Alazemi Faisal M.Sh.F. ; J  Švec Pavol (xxx) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 45 s
  neoxidická keramika tribologický systém non-oxide ceramics tribological system
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 9. Aplikácia kompozitov v automobiloch (Application of composites in the automobileň [CD-rom] : Bakalárska práca
  Miške Michal ; J0030  Švec Pavol (xxx) ; J280
  1 vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 38 s
  kompozity rozdelenie kompozity v automobile composites
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 10. Materiály nástrojov pre trecie zvárania s premiešaním (Tooling materials for friction stir welding processes. ) [CD-ROM] : bakalárska práca
  Saidi Mahmoud Saleh ; J280  Iždinská Zita (xxx) ; J280 Švec Pavol (opon.) ; J280
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 35 s
  zváranie s premiešaním W-Re nástroj friction stir welding W-Re tool
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha