Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 19  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^stu_us_auth stu2526 ddz^"
 1. Rozvoj optických metód štúdia organických vrstiev : dát. obhaj. 22.8.2017, č. ved. odb. 5-2-48
  Bombarová Katarína ; 036000  Cirák Julius ; 036000 (škol.)
  2017
  FEI ; 22.08.2017 ; 5.2.48. fyzikálne inžinierstvo ; D-FYZ . - 88 s., AUTOREF. 2017, 41 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141235
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 2. Fyzikálne vlastnosti nanočasticových systémov pripravených LB depozíciou : Dát. obhaj. 24.2.2011, č. ved. odb. 5.2.48
  Röschlová Jana ; E150  Cirák Július (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave EF, 2011 . - 85 s
  Fyzikálne inžinierstvo nanočastice
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 3. Príprava a štúdium fyzikálnych vlastností Langmuirových monovrstiev : obhaj. 29.5.2007, čís. ved. odb. 11-22-9
  Vančo Marek ; E060  Cirák Július (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007 . - 118 s
  fyzika kondenzovaných látok akustika Langmuirové monovrstvy
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 4. Voľný objem v biologických membránach a niektorých amorfných kovových zliatinách : Kand.diz.práca : V.odb. 11-22-9 : Obh. 01.07.1990 / [aut.] Baluch,Stanislav, Ing.; Škol. Cirák,Július
  Baluch Stanislav  Cirák Július (škol.) ; E060
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1989 . - 113 s
  akustika volný objem v látkach biologické membrány umelé membrány amorfné kovové membrány fyzika kondenzovaných látok
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 5. Využitie metodiky uhlovej kolerácie elektrón-pozitrónovej anihilácie na skúmanie látok s neusporiadanou štruktúrou : Kand.diz.práca : V.odb. 11-30-9 : Obh. 27.01.1983 / [aut.] Fecko,řtefan, Ing.; Škol. Cirák,Július
  Fecko Štefan  Cirák Július (škol.) ; E060
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1982 . - 93 s Autoref.1982, 19 s
  aplikovaná fyzika
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 6. Použitie Mössbauerovej spektrometrie pri štúdiu vlastností katalyzátorov na báze železa : Kand.diz.práca : V.odb. 11-30-9 : Obh. 25.6.1981 / [aut.] Kiss,Gabriel, Ing.; Škol. Cirák,Július
  Kiss Gabriel  Cirák Július (škol.) ; E060
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1980 . - 130 s Autoref.1980, 20 s
  aplikovaná fyzika
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 7. Ramanova a EPR spektroskopia biologických membrán : Kand.diz.práca : V.odb. 11-20-9 : Obh. 03.12.1981 / [aut.] Cirák,Július, Ing.; Škol. Krempaský,Július
  Cirák Július ; E060  Krempaský Július (škol.) ; E150
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1980 . - 101 s Autoref.1980, 15 s
  experimentálna fyzika
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 8. Štúdium relaxačných procesov v paramagnetikách metódou Mössbauerovho efektu : Kand.diz.práca : V.odb. 11-30-9 : Obh. 25.06.1981 / [aut.] Vrabček,Peter, Ing.; Škol. Cirák,Július
  Vrabček Peter  Cirák Július (škol.) ; E060
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1980 . - 98 s Autoref.1980, 20 s
  aplikovaná fyzika
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 9. Využitie Mössbauerovej spektroskópie pri štúdiu vlastností niektorých supravodivých materiálov : Kand.diz.práca : V.odb. 11-30-9 : Obh. 02.10.1980 / [aut.] Tomašich,Matej, Ing.; Škol. Cirák,Július
  Tomašich Matej  Cirák Július (škol.) ; E060
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1979 . - 141 s Autoref.1980, 21 s
  aplikovaná fyzika
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 10. Mössbauerov efekt na železe v biologických zlúčeninách : Kand.diz.práca : V.odb. 11-30-9 : Obh. 29.05.1980 / [aut.] Gregušová,Mária; Škol. Cirák,Július
  Gregušová Mária  Cirák Július (škol.) ; E060
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1978 . - 134 s
  aplikovaná fyzika
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha