Výsledky vyhľadávania

 1. Filter z dreva – nástroj na efektívne čistenie vody pre krajiny tretieho sveta
  Matejková Laura ; 049380  Tiňo Radko ; 049380 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 14.07.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141924
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Možnosti tvorby ochranných vrstiev na povrchoch prírodných materiálov účinkom nízkoteplotnej atmosférickej plazmy
  Švábik Peter ; 049380  Tiňo Radko ; 049380 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 18.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149071
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Biokompozity na báze drevných vlákien z recyklovaného papiera na izolačné účely
  Skubanová Nikola ; 049380  Tiňo Radko ; 049380 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 12.07.2017 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113596
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Využitie extraktov z kôry smreka v biocídnej ochrane dreva
  Škumátová Ivana ; 049380  Tiňo Radko ; 049380 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 12.07.2017 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111308
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Separácia etanolového extraktu z kôry smreka a identifikácia zložiek v jednotlivých frakciách
  Miklošová Simona ; 049380  Tiňo Radko ; 049380 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 12.07.2017 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111063
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Biokompozitné panely na báze buničinových vlákien a drevných dýh pre izolačné účely
  Drdajová Lívia ; 049380  Tiňo Radko ; 049380 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 12.07.2017 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111136
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Úprava vzhľadu povrchov dreva pomocou extraktov z kôry stromov
  Baďurová Bronislava ; 049380  Tiňo Radko ; 049380 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 13.07.2016 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111096
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Vplyv atmosférickej plazmy na zlepšenie prístupu rozpúšťadiel k zložkám smrekovej kôry.
  Oravcová Lea ; 049380  Tiňo Radko ; 049380 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 12.07.2016 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92685
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Úprava odolnosti exteriérových drevených materiálov aplikáciou prírodných extraktov z kôry stromov.
  Kuráňová Dominika ; 049380  Tiňo Radko ; 049380 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 13.07.2016 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111279
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Biokompozitné izolačné dosky na báze vlákien z recyklovaného papiera a kyseliny polymliečnej
  Malenková Jana ; 049380  Tiňo Radko ; 049380 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 13.07.2016 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111045
  bakalárska práca
  kniha

  kniha