Výsledky vyhľadávania

 1. Energetika asynchrónnych pohonov s frekvenčným meničom modernizovaných zdvíhavcích zariadení a ich vplyv na elektrickú sieť : dátum obhajoby 23.8.2019, č. ved. odboru 5-2-30
  Kujan Vladimír ; 032000  Janíček František ; 032000 (škol.)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2019
  FEI ; Dátum obhajoby : 23.08.2019 ; Študijný odbor : 5.2.30. elektroenergetika ; Študijný program : D-EE . - 164 s., AUTOREF. 2019, 32 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110565
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 2. Energetická koncepcia využitia vybraných foriem energií v podmienkach Jordánska z pohľadu tarifného systému : dát. obhajoby 6.6.2019. č. ved. odboru 5-2-30
  ADAILEH AYID ; 032000  Janíček František ; 032000 (škol.)
  2019
  FEI ; Dátum obhajoby : 06.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.30. elektroenergetika ; Študijný program : D-EE . - 115 s., AUTOREF. 2018, 21 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111622
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 3. Návrh veternej elektrárne pre ostrovný systém : dátum obhajoby 23.8.2019, č. ved. odboru 5-2-30
  Zuščak Jozef ; 032000  Janíček František ; 032000 (škol.)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2019
  FEI ; Dátum obhajoby : 23.08.2019 ; Študijný odbor : 5.2.30. elektroenergetika ; Študijný program : D-ENE . - 148 s., príl., AUTOREF. 2019, 33 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130764
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 4. Vplyv primárnej a sekundárnej legislatívy v oblasti trhu s elektrickou energiou : dát. obhaj. 26.8.2015, č. ved. odb. 5-2-30
  Kubala Milan ; 032000  Janíček František (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 26.08.2015 ; Študijný odbor : 5.2.30. elektroenergetika ; Študijný program : D-EE . - 124 s., príl.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63933
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 5. Nápravné opatrenia pre dodržiavanie bezpečnostného kritéria N-1 : dát. obhaj. 27.8.2015, č. ved. odb. 5-2-30
  Jedinák Martin ; 032000  Janíček František (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 27.08.2015 ; Študijný odbor : 5.2.30. elektroenergetika ; Študijný program : D-EE . - 146 s., príl., AUTOREF. 2015, 24 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94331
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 6. Model pre návrh environmentálne optimálnych technológií na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v súvislosti so zavádzaním účinného systému energetického manažmentu
  Ferati Sejdo ; 032000  Janíček František (škol.)
  FEI ; Dátum obhajoby : 04.06.2014 ; Študijný program : 90

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81603
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  kniha

  kniha

 7. Modelovanie spätných prúdov v elektrickej trakcii : dát. obhaj. 27.8.2015, č. ved. odb. 5-2-30
  Cerman Anton ; 032000  Janíček František (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 27.08.2015 ; Študijný odbor : 5.2.30. elektroenergetika ; Študijný program : D-EE . - 110 s., AUTOREF. 2015, 25 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100337
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 8. Rozšírené možnosti analýzy zásobovania budov energiou pomocou evolučných algoritmov : dát. obhaj. 26.8.2015, č. ved. odb. 5-2-30
  Schulze Christian ; 032000  Janíček František (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 26.08.2015 ; Študijný odbor : 5.2.30. elektroenergetika ; Študijný program : D-EE . - 130 s., AUTOREF. 2015, 36 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73051
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 9. Současné a budoucí úkoly jaderné energetiky ve výrobě elektrické energie : dát. obhaj. 17.12.2014, č. ved. odb. 5-2-30
  Špok Marek ; E  Janíček František (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 17.12.2014 ; Študijný program : 90 . - 113 s + AUTOREF. 2014, 28 s.
  Elektroenergetika power generation legislation nuclear energy výroba elektrickej energie legislatíva vyraďovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63935
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 10. Parametrický model bioplynovej stanice : dát. obhaj. 21.2.2013
  Kubica Juraj ; E020  Janíček František (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 84 s
  cogeneration biogas kogenerácia bioplyn
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=50370
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha