Výsledky vyhľadávania

 1. Výskum rozloženia napätí a optimalizácia tvaru pracovného zariadenia šmykom riadeného nakladača
  Bukoveczky Juraj ; J0030  Gulan Ladislav ; J0030 IZRAEL Gregor ; J0030 Pulkovník Vladimír ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011 . - 21 s
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 2. Analýza príčin porušenia čapov križiaka premiešavacieho zariadenia pre výrobu elektród
  Élesztös Pavel ; J0010  Bukoveczky Juraj ; J0030 IZRAEL Gregor ; J0030
  Šamorín : TEN Slovakia, 2010 . - 37 s
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 3. Metodika objektivizácie stanovenia platformy typového radu strojov : Etapa 05: Overenie medzných stavov základných stavebných modulov na základe zaťažovacích spektier typových technológií mobilných pracovných strojov
  Bukoveczky Juraj ; J0030  Gulan Ladislav ; J0030 Vereš Miroslav ; J0030 Zajacová Ľudmila ; J0030 Jánošík Ľudovít ; J0030 Majtán Rastislav ; J0030 Ondruška Juraj ; J0030 Schmidtová Carmen ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 75 s
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 4. Numerická simulácia únosnosti konštrukcií v oblasti veľkých deformácií a plasticity materiálu s viactelesovým kontaktom : Etapa 06: Vytvorenie katalógu zaťažovacích charakteristík pre testovanie novovytvoreného systému
  Gulan Ladislav ; J0030  Bukoveczky Juraj ; J0030 Schmidtová Carmen ; J0030 Jánošík Ľudovít ; J0030 Majtán Rastislav ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave, 2008 . - 50 s
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 5. Tenzometrické meranie teleskopického výložníka stroja UTM 11.34
  Bukoveczky Juraj ; J130  Gulan Ladislav ; J130 Schmidtová Carmen ; J130 Jánošík Ľudovít ; J130 Mráz Marián ; J130
  Bratislava : STU v Bratislave SjF KČS, 2005 . - 25 s
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 6. Metodika objektivizácie stanovenia platformy typového radu strojov. Etapa 01: Optimalizácia veľkostných tried na báze teórie podobnosti veľkých strojových konštrukcií pre limitované série : Projekt výskumu a vývoja APVT-20-003102
  Bukoveczky Juraj ; J130  Gulan Ladislav ; J130 Vereš Miroslav ; J130 Zajacová Ľudmila ; J130 Schmidtová Carmen ; J130
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2005 . - 86 s
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 7. Účinky napäťových skúšok na potrubie (stresstest). Posúdenie vplyvu zmeny geometrie zváraných potrubí na účinok stresstestu : Záverečná správa k ZoD 40/98 - Čiastková úloha 02/2002
  Élesztös Pavel ; J220  Benča Štefan ; J220 Poděbradský Jaroslav ; J220 Musil Miloš ; J250 Bukoveczky Juraj ; J130 Voštiar Vladimír ; J220 Jančo Roland ; J220
  Bratislava : STU v Bratislave SjF KPP, 2002 . - 72 s 1 CD
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 8. Účinky napäťových skúšok na potrubie (stresstest) : Vplyv geometrických vád a neštandardných koncentrátov napätia na prevádzkovú: Záverečná správa k ZoD 40/98
  Élesztös Pavel ; J220  Benča Štefan ; J220 Poděbradský Jaroslav ; J220 Bukoveczky Juraj ; J130 Magula Vladimír ; M1000 Chmelko Vladimír ; J220 Tomašovič Peter Jančo Roland ; J220 Kadlečík Milan Oravec Rudolf ; J220
  Bratislava : STU v Bratislave, 2001 . - 30 s
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 9. Výpočet zvyškovej životnosti polymerizačného autoklávu S-PVC a návrh opatrení na kontrolu technického stavu z hľadiska únavového poškodenia
  Élesztös Pavel ; J220  Benča Štefan ; J220 Zajacová Ľudmila ; J130 Bukoveczky Juraj ; J130
  Bratislava : STU v Bratislave SjF KPP, 1999 . - 59 s 19
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 10. Výpočet zvyškovej životnosti polymerizačných autoklávov S-PVC
  Bukoveczky Juraj ; J130  Élesztös Pavel ; J220 Benča Štefan ; J220
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 1994 . - 31 s
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha