Výsledky vyhľadávania

 1. Zapojenie virtuálnych elektronických prostriedkov na určenie veľkostného radu modulárnych štruktúr mobilných pracovných strojov : Úžitkový vzor č. 6650, Dátum zápisu: 26.11. 2013, Vestník ÚPV SR č. 1/2014
  Gulan Ladislav ; J0030  Bukoveczky Juraj ; J0030 Schmidtová Carmen ; J0030
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2013 . - 3 s
  priemyslový vzor
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 2. Zapojenie virtuálnych elektronických prostriedkov znalostného systému na vytváranie modulárnej štruktúry konštrukcie mobilných pracovných strojov : Úžitkový vzor č. 6357, Dátum zápisu a sprístupnenia verejnosti: 20.11. 2012
  Gulan Ladislav ; J0030  Bukoveczky Juraj ; J0030 Izrael Gregor ; J0030
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2012
  priemyslový vzor
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha