Výsledky vyhľadávania

 1. Metodika stanovenia stavebného radu rýpadiel / aut. Ladislav Gulan, Juraj Bukoveczky, Carmen Schmidtová, Ľudmila Zajacová
  Gulan Ladislav ; 020030  Bukoveczky Juraj ; 020030 Schmidtová Carmen ; 020030 Zajacová Ľudmila
  Mobilné energetické prostriedky - hydraulika - životné prostredie - ergonómia mobilných strojov : . S. 79-83
  rýpadlo excavator
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Verification of design of mobile working machines in operating conditions / aut. Gregor Izrael, Ladislav Gulan, Juraj Bukoveczky
  Izrael Gregor ; 020030  Gulan Ladislav ; 020030 Bukoveczky Juraj
  Machine Design . Vol. 10, no. 2 (2018), s. 81-84
  pevnostná analýza životnosť stress analysis lifetime
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Determination of size sequence of mobile working machines - excavators / aut. Juraj Bukoveczky, Ladislav Gulan, Carmen Schmidtová
  Bukoveczky Juraj  Gulan Ladislav ; 020030 Schmidtová Carmen ; 020030
  Proceedings of the International Scientific and Practical Conference "World Science" . Vol. 2, No. 7(23) (2017), s. 9-11
  mobilný pracovný stroj rýpadlo mobile working machine excavators
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Segment generatívneho systému určený na overovanie životnosti modulov mobilných pracovných strojov v laboratórnych podmienkach / aut. Gregor Izrael, Ladislav Gulan, Juraj Bukoveczky, Izidor Mazurkievič, Carmen Schmidtová
  Izrael Gregor ; 020030  Gulan Ladislav ; 020030 Bukoveczky Juraj ; 020030 Mazurkievič Izidor ; 020030 Schmidtová Carmen ; 020030
  Zborník príspevkov 42. medzinárodnej konferencie katedier dopravných, manipulačných, stavebných a poľnohospodárskych strojov : . S. 147-152
  generatívne konštruovanie generative engineering znalostný systém knowledge system
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. A meghajtómü keresztszán csapjának fáradásos törés vizsgálata / aut. Gregor Izrael, Pavel Élesztös, Juraj Bukoveczky
  Izrael Gregor ; J0030  Élesztös Pavel ; 020220 Bukoveczky Juraj ; 020130
  12. Magyar Mechanikai Konferencia: Az Elöadások Összefoglalói. MAMEK 2015 . S. [5], CD ROM
  únavový lom tenzometria fatigue gearbox
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Analýza príčin porušenia prevodovky miešacieho zariadenia
  Izrael Gregor ; J0030  Élesztös Pavel ; J0010 Bukoveczky Juraj ; J0030
  Sborník 40. mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů [elektronický zdroj] : . CD-ROM, [7] s.
  prevodovka zaťaženie gearbox loading
  článok zo zborníka
  AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. One method of mass classes creation demonstrated on excavators
  Bukoveczky Juraj ; J0030  Gulan Ladislav ; J0030 Schmidtová Carmen ; J0030
  Transport means 2014 : . S. 397-400
  mobilný pracovný stroj mobile working machine
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Laboratórne overenie najúčinnejšieho smeru zaťaženia výložníka
  Izrael Gregor ; J0030  Gulan Ladislav ; J0030 Bukoveczky Juraj ; J0030
  Sborník 39. mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [6] s.
  mobilný pracovný stroj mobile working machine zaťaženia loading
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Definition of size range of mobile working machines demonstrated on example of hydraulic excavators
  Bukoveczky Juraj ; J0030  Gulan Ladislav ; J0030 Schmidtová Carmen ; J0030
  Scientific Proceedings Faculty of Mechanical Engineering STU Bratislava : . s. 33-38
  modularity track excavator
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Uplatnenie znalostného systému v procese komplexného návrhu mobilného pracovného stroja
  Izrael Gregor ; J0030  Bukoveczky Juraj ; J0030 Gulan Ladislav ; J0030 Schmidtová Carmen ; J0030
  38. mezinárodní konference katader dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů : . s.39-42
  mobilný pracovný stroj mobile working machine modularita modularity
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok