Výsledky vyhľadávania

 1. Simulácia nepresnosti pri obrábaní - sústruženie
  Kicko Juraj 
  CO-MAT-TECH 96 : . s.223-226
  simulácia obrábanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Simulation in machining as a tool of verification
  Békés Ján ; M160  Kicko Juraj Šugár Peter
  DAAAM International : . s.31-32
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Simulačný model vývoja nárastku
  Kicko Juraj 
  CO-MAT-TECH 95 : . s.177-179
  simulácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Simulácia v obrábaní
  Kicko Juraj 
  Informatika 95 : . s.80-83
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Využitie číslicovej simulácie na generovanie drsnosti obrobeného povrchu
  Kicko Juraj 
  Zborník vedeckých prác Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave : . s.119-124
  drsnosť povrchu simulácia
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Koncept CAPP systému budovaného na základe generovania variantov
  Kicko Juraj 
  Zborník vedeckých prác Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislava. Zväzok 2. 1994 . s.55-58
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. Concurrent engineering and simulation
  Kicko Juraj 
  DAAAM Symposium : . s.209-210
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Elementárna operácia
  Kicko Juraj 
  CO MAT TECH 94. Konferencia s medzinárodnou účasťou : . s.198-201
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Príspevok ku krátkodobým skúškam trvanlivosti pri čelnom sústružení
  Pálka Viliam  Janáč Alexander ; M3000 Lipa Zdenko ; M3000 Kicko Juraj Charbula Jozef ; M3000
  Zborník vedeckých prác Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislava :
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Príspevok k výpočtu nákladov na obrábanie
  Lipa Zdenko ; M3000  Kicko Juraj
  Technológia 93 : . s.381-386
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok