Výsledky vyhľadávania

 1. Príspevok k teórii tvorenia povrchu a k problematike kvality povrchu pi hromadnom mikrorezaní = Contribution to theory of surface creation and to issue surface quality by multi microcutting operations : Doktorandská dizertačná práca
  Brodzáková Katarína ; M160  Lipa Zdenko (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010 . - 138 s
  mikrorezanie brúsenie lapovanie superfinišovanie
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Výskum Abbottových kriviek s ohľadom na rezné pomery a dosahovanú kvalitu povrchu pri sústružení = Research of Abbott-Firestone curves with consideration on cutting conditions and achieved quality of turned surface : Dizertačná práca
  Tomaníčková Dagmar ; M3000  Lipa Zdenko (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009 . - 116 s príl
  drsnosť povrchu Abbott-Firestnove krivky
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Vplyv podmienok brúsenia na hodnoty odchýlok tvaru = Influence of grinding conditions on the values of form deviations : Doktorandská dizertačná práca
  Charbulová Marcela ; M170  Lipa Zdenko (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009 . - 131 s
  brúsenie drsnosť povrchu odchýlky
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Obrobiteľnosť brúsením : Dizertačná práca
  Díbalová Monika ; M975  Lipa Zdenko (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2005 . - 148 s autoreferát
  brúsenie
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Obrobiteľnosť superfinišovaním : Dizertačná práca
  Bónišová Monika ; M160  Lipa Zdenko (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2004 . - 155 s autoreferát
  obrábanie superfinišovanie
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Simulácia drsnosti povrchu po jednooscilačnom superfinišovaní : Dizertačná práca
  Görög Augustín ; M3000  Lipa Zdenko (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2001 . - 142 s
  superfinišovanie jednooscilačné drsnosť povrchu-simulácia
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Príspevok k stanoveniu rezných síl pri vrtaní : Kandidátska dizertačná práca / [aut.]Zdenko Lipa
  Lipa Zdenko ; M3000 
  Trnava : SVŠT v Bratislave StF, 1989 . - 250 s : príl
  sily rezné kandidátska diz.práca vŕtanie
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha