Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 272  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^stu_us_auth stu29331 xcla^"
 1. The research of a surface roughness after the superfinishing
  Lipa Zdenko ; M3000  Görög Augustín ; M3000 Bartoš Rastislav ; M3000 Kolník Martin ; M3000
  International Doctoral Seminar 2012 : . s.288-294
  superfinishing roughness
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Specification of the Impact of Cutting Conditions on Surface Quality Resulting in Turning
  Lipa Zdenko ; M3000  Tomaníčková Dagmar ; M3000
  Manufacturing Engineering. Výrobné inžinierstvo . Roč. 10, č. 1 (2011), s.11-13
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 3. Utilisation of Abbott-Firestone curves characteristics for the determination of turned surface properties
  Lipa Zdenko ; M3000  Tomaníčková Dagmar ; M3000
  Annals of Faculty of Engineering Hunedoara - Journal of Engineering . Tom IX, Fasc. 3 (2011), s.223-226
  surface roughness Abbott-Firestnove krivky
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 4. Research of the impact of changes in selected cutting parameters on the resulting surface quality for turned parts
  Lipa Zdenko ; M3000  Tomaníčková Dagmar ; M3000
  Technologické inžinierstvo . Roč. 8, č. 1 (2011), s.15-17
  surface roughness turning
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 5. Contribution to the use rheological properties of materials in machining with a lubricants
  Bodišová Petra  Lipa Zdenko ; M3000
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 11, č. 2 (2011), s.1-4
  rheological properties friction
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 6. Models in machining
  Chovanec Stanislav ; M3000  Lipa Zdenko ; M3000
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 10, č. 2 (2010), s.17-19
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 7. Contribution to the cutting tool geometry
  Lipa Zdenko ; M3000  Chovanec Stanislav ; M3000
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 10, č. 2 (2010), s.20-22
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 8. Príspevok k niektorým menej riešeným problémom v obrábaní
  Lipa Zdenko ; M3000  Chovanec Stanislav ; M3000 Bartoš Rastislav ; M3000
  Manažérstvo životného prostredia 2010 : . s.185-188
  stlačenie triesky tvarovanie triesky
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Príspevok k teoretickému skúmaniu opotrebenia a trvanlivosti rezných nástrojov
  Lipa Zdenko ; M3000  Chovanec Stanislav ; M3000 Bartoš Rastislav ; M3000
  Manažérstvo životného prostredia 2010 : . s.189-194
  opotrebenie trvanlivosť inverzná intenzita
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. 3D animácie pre vybrané progresívne metódy obrábania
  Chovanec Stanislav ; M3000  Lipa Zdenko ; M3000
  Zvyšovanie efektívnosti vzdelávacieho procesu prostredníctvom inovačných prostriedkov : . s.9-12
  metódy obrábania 3D modely
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok