Výsledky vyhľadávania

 1. Príspevok k skúmaniu technologických vlastností plazmovostriekaných kovových a keramických povlakov. Contribution to research of plasma-sprayed metalic and ceramic depositions technological features
  Lipa Zdenko ; M3000  Charbula Jozef ; M3000 Charbulová Marcela ; M170 Tomaníčková Dagmar ; M3000 Tomaníček Stanislav ; M200
  XXX
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - monografia
  (1) - príručka
  článok

  článok

 2. Teória obrábania
  Békés Ján ; M160  Hrubec Ján ; M160 Kicko Juraj Lipa Zdenko ; M3000
  Bratislava : Vydavateľstvo STU, 1999
  XXX
  kniha

  kniha

 3. The machine shop technologies as complicated wear processes - tribology in the engineering studies
  Békés Ján ; M160  Lipa Zdenko ; M3000
  XXX
  článok

  článok

 4. Theory of machining
  Békés Ján ; M160  Kicko Juraj Lipa Zdenko ; M3000
  Bratislava : STU, 1999
  XXX
  kniha

  kniha

 5. Superfinišovanie
  Lipa Zdenko ; M3000 
  Trnava, 1991
  XXX
  kniha

  kniha

 6. Jednotný systém technologickej prípravy výroby v strojárstve
  Janáč Alexander ; M3000  Lipa Zdenko ; M3000 Pavlov A.I
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1984
  XXX
  kniha

  kniha

 7. Rezné podmienky pri superfinišovaní
  Lipa Zdenko ; M3000 
  XXX
  článok

  článok