Výsledky vyhľadávania

 1. Progresívne smery rozvoja riadenia strojárskych podnikov v podmienkach trhového hospodárstva : Výskumná úloha B-12
  Marko Jozef ; M  a kol.
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 1991
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 2. Zdokonaľovanie riadiaceho a informačného systému : RŠ I-06/01
  Linczényi Alexander ; M300  Marko Jozef ; M Mulíková Dagmar ; M
  Trnava : SVŠT v Bratislave StF, 1990 . - 55 s
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 3. Racionalizácia súčasnej organizačnej štruktúry riadenia SVŠT Bratislava so zreteľom na vývojové tendencie a perspektívy rozvoja vysokých škôl : Realizačný výstup z čiastkovej výskumnej úlohy RŠ I-06/01
  Linczényi Alexander (ved. výsk. tímu) ; M300  Marko Jozef (člen výsk. tímu) ; M Sakálová Elena (člen výsk. tímu) Mulíková Dagmar (člen výsk. tímu) ; M Sroková Margita (člen výsk. tímu)
  Trnava : SVŠT v Bratislave StF, 1989 . - 78 s
  výskumná správa
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 4. Návrhy na zefektívnenie toku informácií v podmienkach SVŠT Bratislava
  Linczényi Alexander (člen výsk. tímu) ; M300  Marko Jozef (člen výsk. tímu) ; M Kroupa Miroslav (člen výsk. tímu) Vaňová Jaromíra (člen výsk. tímu) ; M4000 Kolčiterová Alžbeta (člen výsk. tímu)
  Trnava : SVŠT v Bratislave StF, 1987 . - 58 s
  tok informácií
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha