Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza a návrh organizácie marketingových činností vo vybraných podnikoch
  Sakál Peter ; M4000  Marko Jozef ; M Doubková Eva ; M190 Čambál Miloš ; M4000 Strnad O. Žák Jan
  Podniková organizace . s.278-285
  marketing podnik
  článok zo zborníka
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Nevyhnutné zmeny v manažmente priemyselných podnikov v súvislosti s prechodom na trhovú ekonomiku a úsilím o zapojenie do svetovej ekonomiky
  Marko Jozef ; M  Čambál Miloš ; M4000
  Aktuálne problémy podnikateľskej praxe a ich transformácia do štúdia priemyselného inžinierstva : . s.14-22
  priemyselné podniky trhová ekonomika
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 3. Kontrola výchovno-vzdelávacieho procesu
  Marko Jozef ; M 
  Technika . Č. 2 (1988), s.52-56
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Podstata a možnosti použitia maticovej organizačnej štruktúry riadenia v podmienkach strojárskych VHJ
  Marko Jozef ; M 
  Rozvoj riadenia strojárskych VHJ. Korsev 87 . s.57-65
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok