Výsledky vyhľadávania

 1. Oteruvzdorná vrstva tvárniaceho nástroja a spôsob jej prípravy : popis vynálezu k autorskému osvedčeniu č. 274 055. PV 1693-89 H. prihlásené 20.03.89, zverejnené 14.08.90, vydané 10.06.92 / aut. Milan Turňa, Milan Belko, Milan Marônek
  Turňa Milan  Belko Milan Marônek Milan ; 063700
  Praha : Federálny úrad pre vynálezy, 1992 . - 3 s.
  https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=31439&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha