Výsledky vyhľadávania

 1. Vytváranie databázy výrobných zariadení pre projektovanie kováčni = Creation of databases of manufacturing mechanisms for designing of blacksmithery : Diplomová práca
  Vavro Martin  Ulík Anton (xxx) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009
  MTF ; . - 73 s prílohy (1 CD-ROM)
  databáza kováčňa modelovanie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Projektovanie tvárniacich prevádzok s podporou počítača = Designing of forming work shop aided by computer technologies : Diplomová práca
  Kvaltín Ivan  Ulík Anton (xxx) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009
  MTF ; . - 62 s prílohy (1 CD-ROM)
  projektovanie tvárnenie modelovanie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Vytváranie databázy výrobných zariadení pre projektovanie lisovní = The creating database of technological devices for designing pressrooms : Diplomová práca
  Fiantok Juraj  Ulík Anton (xxx) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009
  MTF ; . - 75 s prílohy (1 CD-ROM)
  automatizácia automatizačné prostriedky Lisovanie za studena
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Možnosti simulácie technologických procesov tvárnenia = Possibilities of simulation technological processes of forging : Diplomová práca
  Kravárik Ľuboš ; M3000  Ulík Anton (xxx) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009 . - 86 s príl., 1 CD-ROM
  zápustkové kovanie modelovanie a simulácia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Výskum procesu trenia pri objemovom tvárnení = Study of the friction process in bulk forming : Diplomová práca
  Florkovičová Renáta  Ulík Anton (xxx) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009
  MTF ; . - 64 s príl., 1 CD-ROM
  trenie mazanie meranie trenia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Výroba ventilovej dosky presným strihaním = Produce scope plate with precision cutting : Diplomová práca
  Psota Ľubomír  Ulík Anton (xxx) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009
  MTF ; . - 70 s 1 príl., 1 CD-ROM
  presné strihanie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Projektovanie tvárniacich liniek v lisovniach = Designing forming lines in stamping shops : Diplomová práca
  Krajčovič Peter  Ulík Anton (xxx) ; M150
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KTv, 2007
  MTF ; . - 64 s príl (1 CD-ROM)
  projektovanie lisovne tvárniace linky
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Verifikácia počítačovej simulácie pre skúšky tvárniteľnosti = Verification of computer simulation of examinations : Diplomová práca
  Drobný Juraj  Ulík Anton (xxx) ; M150
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KTv, 2007
  MTF ; . - 84 s 1 CD-ROM
  simulácia ťahová skúška tlakové skúšky
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Simulácia technologických procesov tvárnenia : Diplomová práca
  Pullmann Martin  Ulík Anton (xxx) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MtF KTv, 2006
  MTF ; . - 68 s príl., 1 CD-ROM
  technológie strojárskej výroby tvárnenie simulácia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Skúmanie podmienok tvárnenia neželezných zliatin : Diplomová práca
  Šišková Magdaléna  Ulík Anton (xxx) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MtF KTv, 2005
  MTF ; . - 78 s príl
  technológie strojárskej výroby tvárniteľnosť neželezné zliatiny
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha