Výsledky vyhľadávania

 1. Comparison of simulation programmes with experimental test at upsetting and tensile test
  Bernadič Ľuboš ; M3000  Kravárik Ľuboš ; M3000 Ulík Anton ; M150
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 10, č. 2 (2010), s.1-16
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Utilization of Titanium for Medical Application of Hip Joint
  Bernadič Ľuboš ; M3000  Ulík Anton ; M150
  Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania : . s.81-87
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Research of metal flow in closed die in precision forging
  Ulík Anton ; M150  Kravárik Ľuboš ; M3000 Bernadič Ľuboš ; M3000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 27 (2009), s.113-118
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Problematika tvárnenia Ti zliatin
  Ulík Anton ; M150  Mirek Ivan ; M150
  Letná škola únavy materiálov '2006 : . s.248-251
  tvárnenie zliatiny titánu
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 5. Tvárnenie titánových zliatin
  Ulík Anton ; M150  Mirek Ivan ; M150
  SEMDOK 2006 . s.123-126
  tvárnenie zliatin
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 6. Teoreticko-technologické základy tvorby nástrihových plánov = The theoretical and technological fundaments of cutting plans creation
  Bílik Jozef ; M3000  Vranková Edita ; M110 Ulík Anton ; M150
  TRANSFER 2005 : . s.70-75
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - skriptá
  článok

  článok

 7. Problematika tvárnenia Ti-zliatin
  Ulík Anton ; M150  Mirek Ivan ; M150
  TechMat 05 : . s.55-58
  tvárnenie zliatin
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 8. Teoreticko-technologické aspekty tvorby nástrihových plánov. The theoretical and technological aspects of cutting plans creation
  Bílik Jozef ; M3000  Ulík Anton ; M150 Vranková Edita ; M110
  Náradie 2004. Tools 2004 . s.40-43
  tvorba nástrihových plánov
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Titan forming
  Ulík Anton ; M150  Mirek Ivan ; M150
  CO-MAT-TECH 2004 : . s.1440-1445
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Matematické vyjadrenie tvaru súdka po ubíjaní za tepla
  Bača Jozef ; M150  Sobota Róbert ; M3000 Ulík Anton ; M150
  4. kovárenská konference . s.144-147
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok