Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh samohodnotiacej správy pre vybrané kritériá EFQM modelu výnimočnosti
  Lašutová Michaela  Šrubařová Ružena (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 81s CD ROM
  inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality measure
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80036
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh samohodnotiacej správy pre vybrané kritériá EFQM modelu výnimočnosti
  Baláž Ivan 2010  Šrubařová Ružena (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 84s CD ROM
  inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality komplexné manažérstvo kvality systém manažérstva kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80185
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh samohodnotiacej správy pre vybrané kritériá EFQM modelu výnimočnosti
  Jusková Lucia  Šrubařová Ružena (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 86s CD ROM
  inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86261
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh informačného systému na báze intranetového riešenia : Diplomová práca
  Bíž Marcel  Šrubařová Ružena (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002
  MTF ; . - 58 s abstr.
  informačné systémy intranetové riešenia priemyselné inžinierstvo
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Efektívne využitie internetu v podmienkach JORD, s. r. o. : Diplomová práca
  Godová Mária  Šrubařová Ružena (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002
  MTF ; . - 78 s abstr. + príl.
  internetové služby efektívne využívanie priemyselné inžinierstvo
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Návrh na modernizáciu informačného systému miestnej štátnej správy : Diplomová práca
  Suja Pavol  Šrubařová Ružena (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002
  MTF ; . - 74 s abstr.
  informačné systémy štátna správa priemyselné inžinierstvo
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Návrh vnútrofiremného komunikačného systému v YMS, a. s. Trnava : Diplomová práca
  Holeš Tomáš  Šrubařová Ružena (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002
  MTF ; . - 79 s abstr.
  komunikačné systémy vnútropodniková komunikácia priemyselné inžinierstvo
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Modernizácia informačného systému podniku na báze intranetu : Diplomová práca
  Švaralová Slávka  Šrubařová Ružena (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002
  MTF ; . - 90 s abstr.
  informačné systémy intranet priemyselné inžinierstvo
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Návrh informačného systému pre plánovanie a riadenie projektov : Diplomová práca
  Kurčík Marcel  Šrubařová Ružena (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002
  MTF ; . - 77 s abstr.
  informačné systémy projekty priemyselné inžinierstvo
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Návrh na zdokonalenie informačného systému na báze intranetu : Diplomová práca
  Tarcsi Barnabáš  Šrubařová Ružena (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002
  MTF ; . - 60 s abstr.
  informačné systémy intranet priemyselné inžinierstvo
  diplomová práca
  kniha

  kniha