Výsledky vyhľadávania

 1. Uplatnenie metódy riadenia procesov v manažérstve kvality. Application method of process management in quality management
  Šrubařová Ružena ; M300  Kučerová Marta ; M4000
  JAKOST 2002. QUALITY 2002 : . s.F11-F21
  manažérstvo kvality riadenie procesov
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Manažérstvo kvality procesov
  Šrubařová Ružena ; M300  Kučerová Marta ; M4000
  Kvalita . Roč. 10, č. 1 (2002), s.19-22
  manažérstvo kvality manažérstvo procesov
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Použitie štatistických metód vo výrobnom procese. The using of statistical methods in production
  Kučerová Marta ; M4000  Šrubařová Ružena ; M300
  TRANSFER 2001 : . s.394-399
  štatistické metódy výrobný proces
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - skriptá
  článok

  článok

 4. Uplatnenie CRM - riadenie vzťahov so zákazníkmi. Application of customer relationship management (CRM)
  Šrubařová Ružena ; M300  Kučerová Marta ; M4000
  Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave. Research Papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava : . s.149-154
  CRM zákazník
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Integrácia informačných systémov. Integration of information systems
  Šrubařová Ružena ; M300 
  Akademická Dubnica 2001 : . s.413-416
  informačné systémy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Monitorovanie spokojnosti zákazníkov
  Kučerová Marta ; M4000  Šrubařová Ružena ; M300
  Kvalita . Roč. 9, č. 2 (2001), s.31-33
  spokojnosť zákazníkov
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Kvalita v manažérstve projektovania. Quality in project management
  Šrubařová Ružena ; M300 
  CO-MAT-TECH 2000 : . s.283-287
  kvalita-manažment manažérstvo
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Uplatnenie štatistických metód pri overovaní zhody dodávok. Using statistical methods for the compliance review
  Kučerová Marta ; M4000  Šrubařová Ružena ; M300
  Akademická Dubnica 2000 : . s.331-334
  štatistické metódy manažment kvality
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Zlepšovanie kvality služieb finančných inštitúcií prostredníctvom marketingovej komunikácie so zákazníkom
  Šalgovičová Jarmila ; M4000  Šrubařová Ružena ; M300
  Marketing služeb v praxi finančních institucí. : . s.67-71
  finančné inštitúcie marketingová komunikácia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Služby finančných inštitúcií v elektronickom bankovníctve
  Šrubařová Ružena ; M300  Šalgovičová Jarmila ; M4000
  Marketing služeb v praxi finančních institucí. : . s.73-77
  internet Bankovníctvo-služby
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok