Výsledky vyhľadávania

 1. Kvalita vzdelávania
  Turek Ivan ; M220 
  1. vyd
  Bratislava : Iura Edition, 2009 . - 231 s
  ISBN 978-80-8078-243-6
  kvalita vzdelávania
  monografia
  (1) - učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF9100
  kniha

  kniha

 2. Didaktika
  Turek Ivan ; M220 
  1. vyd
  Bratislava : Iura Edition, 2010 . - 598 s
  ISBN 978-80-8078-322-8
  pedagogika didaktika
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF9100
  Didaktika

  kniha

 3. Didaktika
  Turek Ivan ; M220 
  1. vyd
  Bratislava : Iura Edition, 2008 . - 595 s
  ISBN 978-80-8078-198-9
  pedagogika didaktika
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2000
  kniha

  kniha

 4. Základy didaktiky vysokej školy
  Turek Ivan ; M220 
  Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2005 . - 318 s
  ISBN 80-8073-301-5
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 5. Minöségfejlesztés
  Albert Sándor  Turek Ivan ; M220
  Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2005 . - 190 s
  ISBN 80-969-251-5-6
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 6. Úvod do štúdia na vysokej škole I
  Turek Ivan ; M220  Rešetová Kvetoslava ; M9300 Hrmo Roman ; M220
  Bratislava : STU v Bratislave, 2004 . - 134 s
  ISBN 80-227-2162-X
  štúdium vysokoškolské práce kvalifikačné štýly učenia
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2100
  kniha

  kniha

 7. Ako študovať na vysokej škole
  Turek Ivan ; M220 
  Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2004 . - 236 s
  ISBN 80-969251-0-5
  vysokoškolské štúdium efektívne štúdium rozvoj duševných síl
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 8. Inovácie v didaktike
  Turek Ivan ; M220 
  Bratislava, 2004
  ISBN 80-8052-188-3
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  (1) - článok
  kniha

  kniha

 9. Inovácie v didaktike. : Príspevok k realizácii projektu Milénium vo vyučovacom procese na základných a stredných školách
  Turek Ivan ; M220 
  Bratislava : MPC, 2004 . - 358 s
  ISBN 80-8052-230-8
  didaktika
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 10. Kľúčové kompetencie I.
  Hrmo Roman ; M220  Turek Ivan ; M220
  Bratislava : STU v Bratislave, 2003 . - 178s
  ISBN 80-227-1881-5
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha