Výsledky vyhľadávania

 1. Úvod do metodológie pedagogiky : Introduction into Methodology of Pedagogy
  Turek Ivan ; M220 
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2004 . - 92 s
  ISBN 80-227-2070-4
  pedagogika
  elektronické dokumenty
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 2. Súčasné trendy vo výchove a vzdelávaní : Current Trends in Training and Education
  Turek Ivan ; M220 
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2003 . - 131 s
  ISBN 80-227-2069-0
  elektronické dokumenty
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha